Ministerstwo Klimatu organizuje drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Na uchwalenie przepisów w sprawie ROP zostało niecałe pół roku.

Aktualizacja: spotkanie zaplanowane na 14 stycznia nie odbędzie się. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie Ministerstwo Klimatu zorganizuje dwa spotkania: 23 oraz 27 stycznia.


Spotkanie to drugie, w którym będą mogli w tak dużym zakresie uczestniczyć m.in. przedstawiciele samorządów, wprowadzający opakowania na rynek, recyklerzy i organizacje odzysku. Pierwsze odbyło się we wrześniu 2019.

Jak zapowiada Ministerstwo Klimatu, odpowiedzialne obecnie za gospodarkę odpadami, podczas styczniowego spotkania zaprezentowane zostaną założenia transpozycji przepisów dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemu kaucyjnego w odniesieniu do opakowań i odpadów opakowaniowych.

Branża producentów tworzyw sztucznych z roku na rok odnotowuje wzrosty. Na rynek krajowy w roku 2017 zostało wprowadzone ok. 1 mln ton opakowań. Do tego trzeba doliczyć zabawki, obuwie, RTV. Te liczby mają rosnąć.

Producenci mogliby dopłacać do systemu ok. 2 mld zł rocznie. Jednak trudniejsze od ustalenia konkretnych kwot wydaje się to, kto będzie zarządzał tymi pieniędzmi. Część przedstawicieli branży uważa, że powinien to być np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, inni, że w system powinny włączyć się choćby organizacje odzysku.

Ministerstwo Środowiska proponowało w schemacie organizacyjnym mechanizmu ROP oraz systemu kaucyjnego, by wprowadzający opakowania na rynek ponosili opłaty zarówno na rzecz NFOŚiGW jak i organizacji odzysku. NFOŚiGW przekazywałby je do gmin (w celu sfinansowania zbiórki opakowań objętych systemem kaucyjnym) oraz na finansowanie działalności specjalnie powołanego regulatora.

– Od 10 lat rozmawiamy o konieczności reformy systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce. Mam nadzieję, że dożyję czasów, gdy ten system zreformujemy – stwierdził Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej podczas debaty redakcyjnej “Przeglądu Komunalnego” z udziałem ministra środowiska Henryka Kowalczyka, która odbyła się w sierpniu 2019 r.

Zgłoszenia na spotkanie należy wysyłać na adres e-mail: magdalena.reszka@mos.gov.pl do dnia 10 stycznia. Ministerstwo Klimatu prosi (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc) o zgłaszanie maksymalnie jednej osoby z jednej organizacji. W przypadku izb, związków, stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców możliwe jest zgłoszenie maksymalnie dwóch osób z każdej izby, związku, stowarzyszenia. O udziale w spotkaniu ma kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj