Energo-Eko I – spółka zależna giełdowego BBI Zeneris NFI – otrzymała ponad 39,5 mln zł dofinansowania do projektu budowy zakładu przetwórstwa odpadów komunalnych i przemysłowych w Jastrzębiu-Zdroju. Moc instalacji elektrycznej obiektu ma wynosić 6 MW.

Dofinansowanie zostało przyznane przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt zakłada wykorzystanie technologii odgazowania odpadów i produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze spalania wytworzonego gazu. Energia elektryczna i cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu, a ich nadwyżki sprzedawane. Spółka ma także czerpać przychody m.in. ze sprzedaży komponentów do produkcji paliw alternatywnych oraz odzyskanego z odpadów złomu metali.

źródło: wnp.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj