Wczoraj w Niemczech rozpoczęła się druga seria tegorocznych międzysesyjnych negocjacji klimatycznych ONZ. W ramach przygotowań do konferencji COP 15, która odbędzie się w Kopenhadze w grudniu 2009 r., po raz pierwszy przedstawione zostaną propozycje nowego, globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatu.

W trakcie prawie dwóch tygodni obrad (1-12 czerwca br.) obejmujących zarówno spotkania grup roboczych ds. protokołu z Kioto AWG-KP (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol) i współpracy długookresowej AWG – LCA (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention), jak też sesje organów pomocniczych SBI i SBSTA, po raz pierwszy delegacje będą negocjować zapisy przyszłego porozumienia w oparciu o teksty przedłożone zgodnie z zasadą sześciu miesięcy (konieczność przedłożenia projektów tekstów negocjacyjnych na sześć miesięcy przed finalnymi obradami Konferencji Stron – COP) przez przewodniczących grup KP i LCA.

W otwarciu spotkania udział weźmie Connie Hedegaard, minister Energii i Klimatu Danii, która obejmie przewodnictwo konferencji stron w Kopenhadze przejmując je od polskiego ministra środowiska, prof. Macieja Nowickiego.

W trakcie sesji, 5 czerwca odbędzie się spotkanie Biura konferencji stron, któremu przewodniczył będzie prof. Maciej Nowicki. Biuro to forum spotkania reprezentantów wszystkich grup regionalnych systemu ONZ.

Na spotkaniu Biura omówiony zostanie postęp w negocjacjach, jak również dyskutowane będą propozycje organizacji obrad podczas COP 15. Wśród poruszanych kwestii będą np. czas trwania segmentu wysokiego szczebla, struktura obrad organów pomocniczych, kwestia powołania komitetu całości ("comeetiee of the all") – specjalnej formuły spotkania krajów stron do omawiania kwestii technicznych, finansowych i administracyjnych, której wprowadzenie może spowodować wydłużenie czasu na negocjacje podczas Konferencji w Kopenhadze.

Przed konferencją w Kopenhadze w grudniu tego roku odbędą się jeszcze trzy spotkania: nieformalne spotkanie w sierpniu w Bonn, na przełomie września i października w Bangkoku oraz w listopadzie w Barcelonie.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj