Co trzeci ankietowany w – badaniu na temat ogrzewania gospodarstw domowych paliwami stałymi – jest przeciwny wprowadzeniu całkowitego zakazu stosowania węgla, a niemal połowa z nich jest zdania, że niską emisję powodują zakłady przemysłowe. Platforma usługowa Oferteo przeprowadziła badania z udziałem osób ogrzewających swoje mieszkania i domy paliwami stałymi.

Z badań wynika, że ulubionym paliwem Polaków jest od lat ekogroszek.

W ubiegłym roku z tego typu opału korzystało 49 proc. osób. Prawie co trzeci ankietowany wykazał swoje zainteresowanie ekologicznym pelletem, na węgiel kamienny wskazało natomiast 13 proc. Polaków.

Ankietowani wskazują, że wybór opału ma związek z jego ceną. Względami ekonomicznymi przy jego zakupie kierowało się 67 proc. badanych. Prawie połowa, bo 48 proc. spośród nich, motywuje wybór paliwa pobudkami ekologicznymi. Liczą się także warunki dostawy, na co wskazało 29 proc badanych.

Raport potwierdza jednocześnie, że nabywcy węgla czy ekogroszku mają świadomość tego, że wyeliminowanie lub rezygnacja używania tych paliw może obniżyć poziom smogu i wpłynąć na poprawę powietrza. Sądzi tak 71 proc. badanych.

Polaków zapytano także o ich zdanie odnośnie wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania domów i mieszkań. Z propozycją zgadza się co trzeci badany (34 proc.) pod warunkiem, że samorząd w całości lub części pokryje koszty wymiany pieca.

Kolejne 26 proc. ankietowanych oczekuje finansowania kosztów choćby w części, a jedynie 6 proc. badanych uznało, że zakaz powinien być wprowadzony bez żadnych wyjątków. 30 proc. ankietowanych jest przeciwnych takiemu zakazowi.

Ankietowani byli też zgodni co do tego, że smog ma negatywny wpływ na ich zdrowie – innego zdania jest ledwie 5 proc. badanych. Wskazywali głównie, że niska emisja powoduje niewydolność oddechową (73 proc.) alergię i astmę (60 proc.). Nie do końca zgadzali się z tym, że smog może przyczyniać się do powstawania chorób nowotworowych (41 proc.).

Zdaniem ankietowanych za przyczynę powstawania smogu odpowiadają zanieczyszczenia przemysłowe – odpowiedziało w ten sposób 42 proc. badanych. Dopiero w następnej kolejności wskazywano na zanieczyszczenia pochodzące z palenisk domowych (36 proc.). Natomiast 14 proc. badanych za niską emisję obwinia transport.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. To tylko wskazuje, że polskie społeczeństwo jest biedne. Jednocześnie to samo społeczeństwo nie potrafi zaplanować swojego życia dłużej niż tydzień do przodu i nie potrafi połączyć ze sobą 2óch spraw: zatrute powietrze i choroby układu krążenia oraz nowotwory. Jednego jak i drugiego są sprawcami ale niestety oczekiwanie od Polaków by to zrozumieli to za dużo.

Skomentuj