24 lutego w Katowicach na inauguracyjnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Kapituły „Zielonych czeków” – dorocznej nagrody finansowej przyznawanej z okazji Dnia Ziemi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Otrzymują je od 1994 roku osoby fizyczne wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody- wyłoni laureatów w następujących kategoriach: innowacje i technologie, programy i akcje proekologiczne w tym dotyczące przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

Zgodnie ze zmienionym w tym roku regulaminem przyznawania „Zielonych czeków” prawo zgłaszania kandydatów do nagród przysługuje: Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu woj. śląskiego, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

CCJ 300 x 250

Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 29 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi podczas gali z okazji Dnia Ziemi 22 kwietnia.

źródło: wfosigw.katowice.pl

Kolędownik 2018 696px
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj