Do 7 czerwca trwały konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przesłało do Ministerstwa Gospodarki opinie na temat projektu KPD z wnioskiem o jego odrzucenie w całości i ponowne jego opracowanie.

Istotą KPD jest szczegółowe przedstawienie realnej ścieżki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku i wypełnienie unijnej dyrektywy 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii. W ocenie PSEW szereg rozwiązań zaproponowanych w KPD budzi bardzo poważne zaniepokojenie, wręcz obawę o możliwość wypełnienia polskiego zobowiązania wobec Unii Europejskiej udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii w roku 2020 na poziomie 15%.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przesłało do Ministerstwa Gospodarki opinie nt. projektu KPD z wnioskiem o jego odrzucenie w całości i ponowne  jego opracowanie.

Krzysztof Prasałek, wiceprezes PSEW twierdzi, że największym mankamentem dokumentu i najbardziej prawdopodobną przyczyną jego innych niedoskonałości, jest słabość lub nawet brak części analitycznej. – W projekcie KPD nie użyto narzędzi właściwych dla tak złożonych prac prognostycznych. Przedstawione scenariusze, w tym rekomendowana prognoza rozwoju energetyki odnawialnej do 2020 roku, budzą wiele wątpliwości, są niewiarygodne i trudno się w nich dopatrzeć próby optymalizacji kosztów dochodzenia do celu. Takie podejście autorów spowodowało, że poszczególne części projektu są z sobą niespójne a nawet sprzeczne – mówi Krzysztof Prasałek.

Jarosław Mroczek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przewiduje, że jeśli plan zostanie przedstawiony w obecnym kształcie, to i tak Komisja Europejska odeśle go do poprawki.

źródło: psew.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj