Minimum 10 mln użytkowników nowych form mobilności w 150 miastach, a także 50-proc. udział samochodów w pełni elektrycznych we wszystkich flotach carsharingowych – to niektóre założenia strategii rozwoju nowej mobilności w Polsce do 2030 r., którą opracowuje PSPA.

W PSPA opracowaniem “Strategii Rozwoju Nowej Mobilności” w Polsce zajmuje się powołany w maju zeszłego roku Komitet ds. Nowej Mobilności PSPA. Jego nadrzędnym celem jest intensyfikacja działań na rzecz rozwoju nowych form mobilności w polskich miastach, takich jak współdzielenie pojazdów lub podróży, integracja systemów transportowych oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w sektorze motoryzacji, w tym systemów jazdy autonomicznej.

W skład Komitetu wchodzi obecnie 18 firm i organizacji oferujących rozwiązania i usługi nowej mobilności, m.in.: ARC Europe Polska, E.ON Polska, Hyundai Motor Poland, KIA, Mercedes-Benz Polska, Uber Poland i Veolia. W ocenie PSPA, potrzebę zmian w obszarze transportu determinują wyzwania, przed którymi stają dziś polskie miasta.

“Polski park pojazdów, jeden z największych w Europie, liczy obecnie ok. 19 mln sztuk. W ciągu ostatnich 10 lat w naszym kraju przybyło ponad 7 mln samochodów. Znaczną część z nich stanowią wysoko emisyjne pojazdy używane. Wg danych IBRM Samar, w sierpniu 2021 r. średni wiek importowanych do Polski samochodów wyniósł rekordowe 12 lat” – wskazuje PSPA.

Definicja nowej mobilności

Zdaniem Stowarzyszenia to wszystko przekłada się na rosnące zatory drogowe, pogorszenie jakości powietrza oraz ograniczenie przestrzeni dla mieszkańców. PSPA wskazuje, iż “odpowiedzią na te wyzwania są m.in. cieszące się coraz większą popularnością na świecie usługi mobilności współdzielonej, oferujące bogatą ofertę różnego rodzaju pojazdów: od rowerów i hulajnóg, poprzez skutery i kończąc na samochodach zarówno osobowych jak i dostawczych”.

PSPA zaproponowało w związku z tym definicję nowej mobilności, która miałaby znaleźć zastosowanie w polskim porządku legislacyjnym. Komitet przyjął definicję o następującym brzmieniu: “Nowa mobilność to usługi transportu umożliwiające przemieszczanie się przy użyciu współdzielonych pojazdów w zorganizowanym systemie informatycznym, stanowiące uzupełnienie tradycyjnego transportu zbiorowego oraz realizujące ideę zrównoważonej mobilności”.

Według wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Nowej Mobilności Adama Jędrzejewskiego, nowa mobilność dotyczy w dużej mierze bardziej świadomego decydowania co do sposobu przemieszczania się po mieście i zmiany nawyków komunikacyjnych, a kluczem do niej jest zwiększenie efektywności systemu transportowego, m.in. poprzez upowszechnianie współdzielonej mobilności, organizowanie hubów mobilności w miejsce parkingów multimodalnych oraz łączenie transportu zbiorowego ze współdzielonym na cyfrowych platformach typu MaaS (Mobility-as-a-Service).

Ambitne cele

Jak zapowiedziało PSPA, w ciągu najbliższych miesięcy prace Komitetu skupią się na opracowaniu projektu “Strategii Rozwoju Nowej Mobilności” do 2030 r. Założenia dokumentu zakładają, że do 2030 r. liczba użytkowników współdzielonych środków transportu w Polsce sięgnie 10 mln, udział samochodów elektrycznych we flotach carsharingu do 50 proc., a w każdym ze 150 polskich miast będą dostępne minimum trzy usługi mobilności współdzielonej.

Według PSPA należy również dążyć do tego, aby udział energii z OZE w zasilaniu elektrycznych flot współdzielonych zwiększył się do 85 proc., a na polskie drogi wyjechało co najmniej 100 tys. współdzielonych pojazdów autonomicznych.

– Zmierzamy również do ograniczenia liczby samochodów przypadających na tysiąc mieszkańców do 500. W ramach Strategii powstanie szereg postulatów legislacyjnych, które mają się przyczynić do realizacji wyznaczonych celów – wskazał Albert Kania, koordynator Komitetu ds. Nowej Mobilności z ramienia PSPA.

Czytaj więcej

Skomentuj