1 / 5

W Warcie otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy bezpłatnie mogą przywozić do niego odpady problemowe: “wielkogabaryty”, gruz budowlany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, puszki po farbach czy środkach ochrony roślin.

Ponieważ gmina Warta należy do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, jej mieszkańcy mogli dotychczas oddawać odpady za darmo, korzystając ze Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu.

Nowy obiekt powstał na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Na PSZOK w Warcie, który zajmuje teren 2 tys. m2, składa się m.in. rampa rozładunkowa oraz pojemniki i kontenery na odpady. Obiekt zbudowało konsorcjum firm Sieradzkie Kruszywa Mineralne i Bud-Trans. Koszt inwestycji to 892 365 zł, z czego 535 419 zł stanowiło dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uruchomienie punktu związane jest z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Samorządy zapewniają czystość i porządek poprzez m.in. tworzenie „punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych”.

Mieszkańcy mogą korzystać z PSZOK-u od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 18, a w soboty do 14.

Czytaj więcej

Skomentuj