Laureaci Konkursu o Puchar Recyklingu nagrodzeni – tytuł “Tygrysa Recyklingu” i Puchary Recyklingu zostały wręczone podczas poniedziałkowej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, natomiast statuetki, nagrody finansowe i wyróżnienia wręczono wczoraj podczas finału Konkursu.

Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany przez „Przegląd Komunalny” to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

W Konkursie biorą udział: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych. W kategorii Edukacja Ekologiczna, oprócz gmin i firm komunalnych, udział biorą szkoły, organizacje ekologiczne, parki krajobrazowe, parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne, centra edukacji ekologicznej oraz firmy, którym zależy na budowaniu świadomości ekologicznej.

Uczestnicy rywalizują w dziewięciu kategoriach:
SZKLANA STATUETKA – zbiórka stłuczki szklanej,
SREBRNA PUSZKA – zbiórka puszek aluminiowych,
LIDER ZBIÓRKI TWORZYW – zbiórka tworzyw sztucznych,
ZŁOTA BELA MAKULATURY – zbiórka makulatury,
ZIELONA BATERIA – zbiórka zużytych baterii,
ZIELONY KONTAKT– zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
LIDER SORTOWNI – odpady segregowane i doczyszczane w sortowniach,
EDUKACJA EKOLOGICZNA – działania promujące selektywną zbiórkę odpadów i zachowania prośrodowiskowe,
REKORDOWY KARTON – zbiórka opakowań po płynnej żywności.
W Konkursie przyznawane są prestiżowe Puchary Recyklingu, o które ubiegają się podmioty biorące udział w co najmniej sześciu kategoriach. Ponadto w każdej z kategorii wręczane są trzy równorzędne nagrody w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących na obsługiwanym przez dany podmiot terenie. Dzięki temu nawet najmniejsze gminy, czy przedsiębiorstwa mają szanse otrzymać statuetki.

Najbardziej prestiżową nagrodą jest tytuł „Tygrysa Recyklingu”, który otrzymuje się raz na kilka lata. W każdym roku Kapituła przyznaje nominację do tego tytułu, a jednostka, która zdobędzie je w trzech edycjach Konkursu otrzymuje tytuł „Tygrysa Recyklingu”.


Poniżej przedstawiamy pełną listę nagrodzonych podmiotów. Zwycięzcom gratulujemy!

 
 
Tygrys Recyklingu
Związek Gmin Karkonoskich, Mysłakowice
 
Nominacje do tytułu Tygrysa Recyklingu
Zakład Utylizacji Odpadów, Elbląg
Miejski Zakład Komunalny, Leżajsk
„Beskid”, Żywiec
 
Puchar Recyklingu Ministerstwa Infrastruktura
Miejski Zakład Komunalny, Leżajsk
 
Puchar Recyklingu NFOŚiGW
„Beskid”, Żywiec
 
Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich
 
Związek Gmin Karkonoskich, Mysłakowice
 
Puchar Recyklingu Polskiej Izby Ekologii
Zakład Utylizacji Odpadów, Elbląg
 
 
Nagrody finansowe ufundowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Fundatorem głównych nagród finansowych w Konkursie jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przygotował pulę 195 tys. zł dla laureatów.
Laureat tytułu „Tygrys Recyklingu” otrzyma 20 tys. zł, zdobywcy Pucharów Recyklingu po 10 tys. zł, a zdobywcy statuetek po 5 tys. zł. Wyjątek stanowią kategorie „Zielona Bateria” i „Rekordowy Karton”, w których zdobywcy statuetek otrzymali po 7,5 tys. zł.
 
Kategoria „Szklana Statuetka”
 
STATUETKI:
– Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Lwówek Śląski – w kategorii do 30 tys. mieszkańców,
– Gospodarka Komunalna w Błażowej, Błażowa – w kategorii do 100 tys. mieszkańców,
– Miejski Zakład Komunalny, Leżajsk – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców,
 
WYRÓŻNIENIA:
– Przedsiębiorstwo Komunalne, Pleszew,
– Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Konin,
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Słupsk.
 
Kategoria „Srebrna Puszka”
 
STATUETKI:
– Tucholski Park Krajobrazowy, Tuchola – w kategorii do 30 tys. mieszkańców,
– Związek Gmin Karkonoskich, Mysłakowice – w kategorii do 100 tys. mieszkańców,
– Celowy Związek Gmin CZG-12, Sulęcin – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców,
 
WYRÓŻNIENIA:
– Zakład Utylizacji Odpadów, Kwidzyn,
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMART”, Knurów.
 
 
Kategoria „Lider Zbiórki Tworzyw”
 
STATUETKI:
– Przedsiębiorstwo „Koltel”, Starogard Gdański – w kategorii do 30 tys. mieszkańców,
– Gospodarka Komunalna, Błażowa – w kategorii do 100 tys. mieszkańców,
– Miejski Zakład Komunalny, Leżajsk – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców,
 
WYRÓŻNIENIA:
-Zakład Utylizacji Odpadów, Elbląg,
-Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Hajnówka,
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Słupsk.
 
Medal ufundowany przez firmę Polowat
Zakład Utylizacyjny, Gdańsk
 
Nagroda od Elana PET
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Toruń
 
Kategoria „Złota Bela Makulatury”
 
STATUETKI:
– Gmina Kudowa Zdrój – w kategorii do 30 tys. mieszkańców,
– „Beskid”, Żywiec – w kategorii do 100 tys. mieszkańców,
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RADKOM, Radom – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców,
        
WYRÓŻNIENIA:
– Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski,
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Rumia,
– Zakład Gospodarowania Odpadami, Oława.
 
Kategoria „Zielona Bateria”
 
STATUETKI:

– nie przyznano – w kategorii do 30 tys. mieszkańców,

– „Beskid”, Żywiec – w kategorii do 100 tys. mieszkańców,
– Zakład Gospodarowania Odpadami, Oława – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców,
 
WYRÓŻNIENIA:
– Przedsiębiorstwo Komunalne, Pleszew,
– Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu,
– Urząd Miejski w Białymstoku,
 
 
Kategoria „Zielony Kontakt”
 
STATUETKI:
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Jarosław – w kategorii do 30 tys. mieszkańców,
– Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO”, Ostrów Wlkp. – w kategorii do 100 tys. mieszkańców,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Toruń – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców,
 
WYRÓŻNIENIA:
– Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Morąg,
– Zakład Zagospodarowania Odpadów, Poznań,
– Urząd Miasta Rzeszowa.
 
Kategoria „Lider Sortowni”
STATUETKI:
– Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery”, Lubomierz – w kategorii do 30 tys. mieszkańców,
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Radomsko – w kategorii do 100 tys. mieszkańców,
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RADKOM, Radom – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców,
 
WYRÓŻNIENIA:
– Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Konin,
– EKO DOLINA, Łężyce.
 
Kategoria „Edukacja Ekologiczna”
 
DYPLOMY „Mistrza Edukacji Ekologicznej:
– Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologii EcoTerra, Ruda Śląska – w kategorii do 30 tys. mieszkańców,
– Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu – w kategorii do 100 tys. mieszkańców,
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RADKOM, Radom – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców,
.
WYRÓŻNIENIA:
– Tucholski Park Krajobrazowy, Tuchola,
– Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu,
– Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego z Lublina.
 
Kategoria „Rekordowy Karton”
 
STATUETKI:
– Zakład Utylizacji Odpadów, Kwidzyn – w kategorii do 30 tys. mieszkańców,
– nie przyznano – w kategorii do 100 tys. mieszkańców,
– Zakład Gospodarowania Odpadami, Oława – w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców,
 
WYRÓŻNIENIA:
– Przedsiębiorstwo „Koltel”, Starogard Gdański,
– „Beskid”, Żywiec,
– Przedsiębiorstwo Komunalne, Racibórz.
 
Nagroda rzeczowa – 10 tys. worków do selektywnej zbiórki ufundowane przez firmę STARPACK
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Hajnówka
 
Nagroda finansowa 5 tys. zł ufundowana przez Fundację PlasticsEurope Polska
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO, Ostróda
 
Tablice informacyjno-dydaktyczne ufundowane przez firmę MENTOR
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
 
Nagrody finansowe ufundowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
 i gospodarki wodnej
 
WFOŚiGW w Toruniu
5 tys. zł – Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła w Świeciu
5 tys. zł – Urząd Miejski w Szubinie
5 tys. zł – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu
5 tys. zł – Urząd Miejski w Żninie
5 tys. zł – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
5 tys. zł – Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Bydgoszczy
5 tys. zł – Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów „Rypin” w Rypinie
 
WFOŚiGW w Zielonej Górze
10 tys. zł – Zakład Utylizacji Odpadów, Gorzów Wlkp.
10 tys. zł – Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wlkp.
10 tys. zł – Publiczna Szkoła w Kargowej
 
WFOŚiGW w Warszawie
15 tys. zł – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RADKOM, Radom
10 tys. zł – Zakład Gospodarki komunalnej, Mrozy
5 tys. zł – Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Otrębusy
 
WFOŚiGW w Szczecinie
5 tys. zł – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Koszalin
 
WFOŚiGW w Olsztynie
10 tys. zł – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO, Ostróda
 
WFOŚiGW w Poznaniu
8 tys. zł – Zakład Oczyszczania i Gospodarowania Odpadami  „MZO”, Ostrów Wlkp.
8 tys. zł – Przedsiębiorstwo Komunalne, Pleszew
8 tys. zł – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Konin
8 tys. zł – Zakład Zagospodarowania Odpadami, Poznań
8 tys. zł – Przedszkole „Miś Uszatek”, Ostroróg

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj