Trwa XII edycja Pucharu Recyklingu – jedynego w Polsce konkursu, który w sposób kompleksowy ocenia selektywna zbiórkę odpadów i działania edukacyjne.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

W Konkursie biorą udział: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych. W kategorii Edukacja Ekologiczna, oprócz gmin i firm komunalnych, udział biorą szkoły, organizacje ekologiczne, parki krajobrazowe, parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne, centra edukacji ekologicznej oraz firmy, którym zależy na budowaniu świadomości ekologicznej.

Uczestnicy rywalizują w dziewięciu kategoriach:
SZKLANA STATUETKA – zbiórka stłuczki szklanej,
SREBRNA PUSZKA – zbiórka puszek aluminiowych,
LIDER ZBIÓRKI TWORZYW – zbiórka tworzyw sztucznych,
ZŁOTA BELA MAKULATURY – zbiórka makulatury,
ZIELONA BATERIA – zbiórka zużytych baterii,
ZIELONY KONTAKT– zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
LIDER SORTOWNI – odpady segregowane i doczyszczane w sortowniach,
EDUKACJA EKOLOGICZNA – działania promujące selektywną zbiórkę odpadów i zachowania prośrodowiskowe,
REKORDOWY KARTON – zbiórka opakowań po płynnej żywności.

W Konkursie przyznawane są prestiżowe Puchary Recyklingu, o które ubiegają się podmioty biorące udział w co najmniej sześciu kategoriach. Ponadto w każdej z kategorii wręczane są trzy równorzędne nagrody w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących na obsługiwanym przez dany podmiot terenie. Dzięki temu nawet najmniejsze gminy, czy przedsiębiorstwa mają szanse otrzymać statuetki.

Najbardziej prestiżową nagrodą jest tytuł „Tygrysa Recyklingu”, który otrzymuje się raz na kilka lata. W każdym roku Kapituła przyznaje nominację do tego tytułu, a jednostka, która zdobędzie je w trzech edycjach Konkursu otrzymuje tytuł „Tygrysa Recyklingu”.

Aby zgłosić swój udział należy wypełnić deklarację udziału (do pobrania w zakładce "Formalności" na stronie www.pucharrecyklingu.pl) i wysłać na adres redakcji do 31 lipca br. Wypełnioną deklarację udziału wraz z kopią potwierdzenia przelewu opłaty rejestracyjnej należy przesłać na numer faksu: 61/ 655 81 01 lub pocztą na adres: ABRYS Sp. z o.o., ul. Daleka 33, 60-124 Poznań w terminie do 30 czerwca 2011 r. Następnie do 31 sierpnia br. należy odesłać nadesłane przez organizatora Szczegółowe formularze zgłoszenia. Formularze dostępne będą również do pobrania na stronie www.pucharrecyklingu.pl.

Dodatkowe informacje: Aleksandra Kowalczyk, koordynator konkursów, tel. 61/ 655 81 08, e-mail: konkurs@abrys.pl, www.abrys.pl

Terminarz XII edycji:
– do 31 lipca 2011 r. – nadsyłanie Deklaracji udziału,
– do 31 sierpnia 2011 r. – nadsyłanie Szczegółowych formularzy zgłoszenia,
– wrzesień 2011 r. – posiedzenie komisji i Kapituły Konkursu,
– listopad 2011 r. – Gala Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON i rozdanie Pucharów Recyklingu oraz finał Konkursu.

XII edycja Konkursu obejmuje przedsięwzięcia zrealizowane od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj