1 / 35

Podczas targów Pol-Eco-System 2017 przyznano Puchary Recyklingu. Zobacz naszą galerię zdjęć!

Tegorocznemu rozdanie nagród, podczas Targów POL-ECO-SYSTEM, towarzyszyło „Forum Recyklingu”, które odbyło się w Pawilonie 5.  Wydarzeniem towarzyszącym uroczystości była także niezwykła wystawa ekologiczna – RE:DESIGN, która miała na celu promowanie wzornictwa recyklingowego. Na wystawie zaprezentowane zostały różne przedmioty użytku codziennego, takie  jak, pufy ze zużytych opon, meble z palet czy wikliny papierowej, a także eksponaty wykonane z kartonu oraz puszek i butelek PET. Podczas wystawy, którą wsparła  firma REMONDIS zaprezentowane zostały przedmioty wykonane przez uczniów Zespółu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Emilii Sczanieckiej w Pakosławiu, laureata konkursu o Puchar Recyklingu.

Wystawę wzbogaciły także eksponaty wykonane w ramach projektu „EKO-ROWER”, którego organizatorem jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku.

W ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie przeprowadzony został konkurs ekologiczny skierowany do 69 szkół podstawowych z terenu Powiatu Płockiego i Miasta Płocka.  Przedmiotem konkursu było wykonanie pełnowymiarowego roweru dziecięcego z surowców wtórnych (papier, szkło, tektura, plastik, puszki itd.) oraz tworzyw naturalnych (drewno, wiklina, słoma, szyszki itd.)

Wystawę można było podziwiać w dniach 17-19 października w pawilonie 5, sektor G.

Oprawie sceniczną tegorocznego Finału Konkursu o Puchar Recyklingu zapewnił Zespół Michał Hadasik & Friends.

Podczas XVIII edycji Konkursu nagradzano podmioty za wyjątkowe osiągnięcia w zbiórce poszczególnych frakcji odpadów (makulatury, stłuczki szklanej, baterii, itp.), a także za kompleksowe działania w zakresie gospodarki odpadami w trzech kategoriach konkursowych; „Edukacja Recyklingowa”, „Gmina Recyklingu’ oraz „Lider Recyklingu”.

Nagrodzeni za całokształt

Tytuł GMINY RECYKLINGU XVIII Edycji Konkursu o Puchar Recyklingu otrzymał Urząd Gminy Kobylnica. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Gmina Miękinia, a także Urząd Miasta Wrocław. Nagrody wręczyli Magdalena Dutka – prezes Zarządu firmy ABRYS oraz Leszek Świętalski – Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polski.

Drugą kategorią, w której przyznawano nagrody była EDUKACJA RECYKLINGOWA. Spośród licznego grona uczestników tej wyjątkowej kategorii wyłoniono Mistrza Edukacji Recyklingowej. Została nim Firma Eneris Ochrona Środowiska. W kategorii Edukacja Recyklingowa ten tytuł przyznano także Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. Przyznano również trzy wyróżnienia, które otrzymali: Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Razem z Prezes Magdaleną Dutką statuetki i wyróżnienia wręczyła Mira Stanisławska-Meysztowicz z Fundacji „Nasza Ziemia”.

W ramach trzeciej  kategorii – LIDER RECYKLINGU przyznano jedną statuetkę. Wręczyła je Magdalena Dutka wraz z Krzysztofem Kawczyńskim – Przewodniczącym Komitetu Ochrony Środowiska z Krajowej Izby Gospodarczej. Liderem wśród przedsiębiorstw okazało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ze Słupska. Wyróżniono także  Zakład Gospodarki Odpadami, Bielsko-Biała oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Koszalin

Nagrody finansowe

Nagrody finansowe XVIII Edycji Konkursu o Puchar Recyklingu ufundowane zostały przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku przyznano je dla uczestników z trzech województw – wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego . W sumie wojewódzkie fundusze przeznaczyły na ten cel blisko 70 tys. zł.

Hanna Grunt –  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wręczył nagrody finansowe dla uczestników konkursu z województwa wielkopolskiego. Każdy z podmiotów otrzymał nagrodę w wysokości 8000 zł. Uhonorowani zostali: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wielowieś, Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków Poznań, Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela Mościska, Szkoła Podstawowa w Rososzycy, Zespół Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola im. Emilii Szczanieckiej w Pakosławiu, Szkoła Podstawowa w Parczewie.

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  – Ireneusz Stachowiak przyznał nagrodę w wysokości 5000 zł Miejskiemu  Przedsiębiorstwu  Oczyszczania w Toruniu.

Adam Krzyśków, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,  przyznał nagrodę finansową osobistościom, które w sposób imponujący działają w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Otrzymali ją: Petro Midrihan – obywatel Ukrainy, przedstawiciel mediów, propagator ekologii, Marta Prychodko – właściciel firmy „Dbaj” Marta Prychodko oraz Aleksander Krempeć – autor bajek, scenariuszy, piosenek, o tematyce ekologicznej.

Nagrody frakcyjne

Uczestnicy tegorocznej edycji Konkursu mogli również zdobyć nagrody za zbiórkę poszczególnych frakcji odpadów. Fundatorami statuetek za poszczególne frakcje odpadów są partnerzy Konkursu.

Komisja konkursowa „SZKLANEJ STATUETKI” nominowała do nagród czterech uczestników. Laureatem okazała się Gospodarka Komunalna, Błażowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie oraz Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Nagrody wręczył Piotr Krynicki, Dyrektor Handlowy firmy KRYNICKI Recykling, która jest partnerem Konkursu.

W ramach kategorii frakcyjnej  „SREBRNA PUSZKA”, za działania w zakresie zbiórki opakowań aluminiowych komisja konkursowa nominowała do wyróżnień i statuetek sześciu uczestników. Laureatem zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, Szkoła Podstawowa w Parczewie oraz Związek Międzygminny „Czysty Region”. Wyróżnienia otrzymali: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku, Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Pabianicach i Urząd Miejski w Brzesku. Nagrodzeni otrzymali statuetki z rąk Jacka Wodzisławskiego, Prezesa Fundacji RECAL, partnera i fundatora statuetek.

W kategorii frakcyjnej  – LIDER ZBIÓRKI TWORZYW  komisja konkursowa postanowiła nominować aż dziewięciu uczestników. Laureatem został Urząd Gminy Krokowa, Celowy Związek Gmin R-XXI oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.  Za działania w zakresie zbiórki odpadów tworzyw sztucznych wyróżnienia przyznano:  Związkowi Gmin „Kumiałka-Biebrza”, Zakładowi Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie Wielkopolskim, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Słupsku, Przedsiębiorstwu Unieszkodliwiania Odpadów “Eko-Wisła”. Wyróżnienie w tym zakresie otrzymał także  Tonsmeier Selekt z Czempinia oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Koszalina. Nagrody wręczył Kazimierz Borkowski, Dyrektor Zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska.

Fundacja PlasticsEurope Polska, widząc potrzebę docenienia działań edukacyjnych w zakresie zbiórki odpadów tworzyw sztucznych, przygotowała także wyjątkową nagrodę i postanowiła wyróżnić Urząd Miasta Radzyń Podlaski. Urząd otrzymał od Fundacji PlasticsEurope Polska nagrodę specjalną w wysokości 5000 zł.

Komisja konkursowa kolejnej nagrody – „ZŁOTEJ BELI MAKULATURY”, nominowała do wyróżnień i statuetek siedmiu  uczestników. Laureatem został Celowy Związek Gmin R-XXI, Związek Międzygminny pod nazwą „Natura”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Koszalin. Wyróżnienia natomiast otrzymali: Gmina Pszczółki, Gmina Miękinia oraz Tonsmeier Selekt. Nagrodzeni otrzymali nagrody z rąk Michała Gawrycha Dyrektora Marketingu i Sprzedaży Stora Enso Poland.

W kategorii frakcyjnej „Zielona Bateria” statuetki wręczył  Mikołaj Józefowicz, Dyrektor Generalny ERP Polskiej Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacji Odzysku Opakowań. Przedsiębiorstwami, które wygrały statuetkę są Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Za działania edukacyjne w zakresie zbiórki zużytych baterii statuetkę otrzymała natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 W Gołdapi. Wyróżnienia otrzymali: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu i Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub.

W ramach „Zielonego Kontaktu” nominowano do statuetek trzech uczestników. Nagrodę, którą wręczyli przedstawiciele ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.przyznano Urzędowi Miasta Wrocław, Szkole Podstawowej w Hejdyku oraz Szkole Podstawowej  nr 2 w Gołdapi.

Kolejna nagroda „Lider Recyklingu – opakowania” wręczona została: Urzędowi  Gminy Krokowa, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w Toruniu oraz Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Wyróżnienia powędrowały do Związku  Gmin „Kumiałka – Biebrza”, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu i Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Laureaci otrzymali statuetki z rąk Jakuba Tyczkowskiego prezesa Zarządu Rekopol.

Komisja konkursowa „Rekorodwy Karton” nominowała do statuetek: Zakład Gospodarki Odpadami, Bielsko-Biała, Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Rypin, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Spytkowo/Giżycko oraz Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ w Oławie. Wyróżniono natomiast Gospodarkę Komunalną w Błażowej, Gospodarkę Odpadami BESKID ŻYWIEC i Zakład Utylizacji Odpadów, Elbląg. Nagroda specjalna za zbiórkę lub zagospodarowanie opakowań po środkach niebezpiecznych Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań została przyznana Zakładowi Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO z Ostrowa Wielkopolskiego. Statuetki i wyróżnienia wręczył Tadeusz Pokrywka – Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań.

Krajowa Izba Gospodarcza od lat wspiera merytorycznie Konkurs o Puchar Recyklingu. W tym roku wraz z firmą MO-Bruk oraz IBC Service po raz pierwszy zaangażowała się w nową kategorię frakcyjną – „Odpady niebezpieczne”, widząc potrzebę uhonorowania podmiotów wykazujących się na tym polu selektywną zbiórką.  Nagrodę specjalną otrzymało w tym zakresie z rąk Krzysztofa Kawczyńskiego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z Sosnowca.

Na zakończenie wręczona została jeszcze jedna nagroda. Sławomir Starościak z firmy STARPACK – fundator nagrody rzeczowej 10 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów wyróżnił Celowy Związek Gmin R-XXI.

Czytaj więcej

Skomentuj