Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, ogólnopolskiego miesięcznika poświęconego gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, już po raz ósmy ogłosiła Konkurs popierający selektywną zbiórkę surowców wtórnych.

Konkurs adresowany jest do jednostek, które podjęły działania zmierzające do ograniczenia ilości gromadzonych i unieszkodliwianych odpadów, organizując selektywną zbiórkę i odzysk surowców wtórnych oraz przekazując je do recyklingu. Tegoroczna edycja obejmowała przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. W każdej z ośmiu kategorii przyznano statuetki oraz wyróżnienia, poza tym jednostki, które zgłosiły się do wszystkich kategorii i prawidłowo udokumentowały zbiórkę miały szansę zdobyć jeden z czterech Pucharów Recyklingu. Fundatorami Pucharów są: Bank Ochrony Środowiska, Ministerstwo Budownictwa, Związek Miast Polskich oraz Polska Izba Ekologii.

• Puchar Recyklingu Banku Ochrony Środowiska

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku – udział w poprzednich edycjach Konkursu pozwolił dostrzec działania leżajskiego MZK na rzecz promocji, edukacji i selektywnej zbiórki odpadów. MZK traktuje selektywną zbiórkę jako część spójnego systemu gospodarowania odpadami. Firma nieustannie powiększa obszar działania (ponad 40 gmin na terenie 12 powiatów) oraz wprowadza nowoczesne technologie, umożliwiające bycie konkurencyjnym na rynku gospodarowania odpadami.

• Puchar Recyklingu Ministerstwa Budownictwa

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie – przedsiębiorstwo działa na lokalnym rynku od 2003 r. Choć program selektywnej zbiórki wprowadzono dopiero w marcu 2006 r., to efekty zaprezentowane w Konkursie są imponujące. Poprzez intensywnie prowadzoną edukację ekologiczną udało się skutecznie wpłynąć na zmianę mentalności i przyzwyczajeń mieszkańców.
Priorytetem dla nowego zarządu Spółki stało się zbudowanie – praktycznie od podstaw – nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w gminie i rozszerzenie go na cały powiat wschowski. Obecnie przy współpracy z organizacjami odzysku, stowarzyszeniami ekologicznymi i firmami recyklingowymi prowadzona jest selektywna zbiórkę odpadów opakowaniowych, baterii, sprzętu elektronicznego i AGD.

• Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach – ważnym aspektem działalności Zakładu jest prowadzenie akcji edukacyjnych promujących postawy ekologiczne. Sukcesem jest uzyskanie społecznej akceptacji dla realizowanego w gminie programu. Za działalność w zakresie odzysku surowców wtórnych oraz za prowadzoną edukację ekologiczną Spółka była już wielokrotnie wyróżniana w Pucharze Recyklingu. Gminny Zakład Komunalny działa od grudnia 2003 r. i nadzoruje zbiórkę odpadów w gminie Włoszakowice.

• Puchar Recyklingu ufundowany przez Polską Izbę Ekologii

P.P.H.U. LECH-MET Sylwester Lech w Żmigrodzie – przedsiębiorstwo od 2004 r. jest głównym operatorem systemu selektywnej zbiórki na terenie miasta i gminy Żmigród. Dzięki pomyślnie układającej się współpracy z Urzędem Miejskim w Żmigrodzie osiągnięto imponujące efekty
w selektywnej zbiórce. Poprzez intensywnie prowadzoną edukację ekologiczną udało się wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń i postaw wobec środowiska, czego efektem jest wysoki poziom kultury ekologicznej mieszkańców gminy.
(rdz)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj