Wszystkie katowickie Gminne Punkty Zbiórki Odpadów wznowiły w środę działalność – podał lokalny samorząd. Worki typu big bag będzie można ponownie zamawiać najprawdopodobniej od 4 maja.

Jak poinformowało biuro prasowe katowickiego magistratu, „odmrożone” Gminne Punkty Zbiórki Odpadów funkcjonują zgodnie z zaostrzonymi rygorami bezpieczeństwa sanitarnego. Ich pracownicy przestrzegają wytycznych dla miejsc pracy, związanych m.in. z odpowiednim dystansem, zabezpieczeniami czy dezynfekcją, tego samego oczekując od klientów.

PSZOK-i i bezpieczeństwo sanitarne

Miasto zasygnalizowało, że tzw. big bagi będzie można ponownie tam zamawiać najprawdopodobniej od 4 maja. W tym wypadku też wdrożone zostaną rygory bezpieczeństwa, np. w biurze obsługi klienta będą mogły znajdować się maksymalnie dwie osoby. Rekomendowane będą płatności elektronicznie, choć kasa również ma być czynna.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach akcentuje, że nic nie uległo zmianie w kwestii segregacji śmieci. Nadal obowiązują zasady selektywnej zbiórki odpadów – odpady powinny być więc wyrzucane do odpowiednich pojemników, przeznaczonych na określone frakcje.

Katowicka spółka komunalna nie określa wiążąco, czy wiaty na śmieci powinno się zostawiać otwarte czy zamknięte: pod warunkiem stosowania się do wytycznych dotyczących noszenia maseczek i rękawiczek można zachować dotychczasowe rozwiązania. Ostateczna decyzja w tej sprawie leży po stronie zarządców danego osiedla lub wspólnoty mieszkaniowej.

Jak wyrzucać rękawiczki i maseczki?

MPGK wskazuje natomiast, że maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony stosowane przez osoby zdrowe powinny być zbierane w workach, które po zawiązaniu należy wrzucać do pojemników lub worków na odpady zmieszane. Worki z odpadami powinny być przy tym zamykane/wiązane niezależnie od sytuacji, aby zapobiec rozwiewaniu odpadów czy roznoszeniu przez zwierzęta.

Podobnie, jak rękawiczki czy maseczki, jednorazowe chusteczki antybakteryjne należy wrzucać do woreczka, zawinąć i wyrzucać do zwykłego kosza na odpady komunalne. Nie należy ich wyrzucać do toalety. Tego typu materiały higieniczne wykonane są z tkanin, które nie rozpuszczają się w ściekach. Może to doprowadzić do zatkania rur lub awarii urządzeń kanalizacyjnych.

Opakowania po środkach biobójczych, wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, uznawane są za odpady potencjalnie niebezpieczne i powinny trafić do Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów (jeśli produkt nie został wykorzystany do końca, należy informować obsługę punktu, iż opakowanie nie jest puste). Zabronione jest wylewanie takich środków do kanalizacji.

PSZOK-i nie odbierają odpadów z powodu koronawirusa

Przeterminowane lub niezużyte leki, jak do tej pory, można wyrzucać w wyznaczonych aptekach do specjalnie oznaczonych pojemników. Ponadto można je oddać do jednego z czterech katowickich GPZO. Jeżeli leki zostały całkowicie zużyte i zostały tylko opakowania, wystarczy podzielić je na odpowiednie frakcje (papier, plastik, szkło) i wrzucić do odpowiednich pojemników.

W ostatnich tygodniach katowickie MPGK – prócz publikowania użytecznych rad – apelowało do mieszkańców, by w czasie epidemii koronawirusa wspierali pracę sektora komunalnego poprzez odpowiednie zachowania i rozwiązania.

Chodzi m.in. o przemyślane zakupy, w tym spożywcze, aby część przeterminowanych produktów nie trafiała do kosza. Zaleca się zgniatanie butelek i innych opakowań z tworzyw sztucznych, składanie lub targanie na mniejsze kawałki opakowań papierowych i kartonów, aby zajmowały mniej miejsca, a tym samym śmieciarki woziły mniej powietrza.

Katowickie MPGK zwracało się też do mieszkańców o ograniczenie remontów, wymiany mebli itp. wskazując, że ew. ograniczenia w odbiorze śmieci w pierwszej kolejności dotyczą właśnie tzw. gabarytów. W drugiej kolejności – w razie przeciążenia systemu – ograniczony może zostać transport bioodpadów.

Czytaj więcej

Skomentuj