23 lutego powołano do życia Radę Biznesu przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

W spotkaniu inaugurującym udział wzięli przedstawiciele wszystkich sygnatariuszy porozumienia o współpracy. Oprócz WFOŚiGW w Łodzi jest to Urząd Marszałkowski, Zarząd Wodociągów i Kanalizacji, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, Instytut Włókiennictwa oraz liczne przedsiębiorstwa, głównie z branży kosmetycznej i chemicznej z całego kraju.

Założeniem podpisanego porozumienia jest m.in.:
– wymiana informacji z pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi Wydziału,
– przygotowanie przez Wydział BiOŚ oferty konsultingowej i szkoleniowej odpowiadającej potrzebom Funduszu,
– pozyskiwanie partnerów do odbywania praktyk przez najlepszych studentów Wydziału BiOŚ,
– edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

źródło: wfosigw.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj