Radni w Radomsku domagają się powołania miejskiego ogrodnika, który dbałby o ochronę zieleni na terenie miasta. To postulat w odpowiedzi na kwestię wycinki drzew przyulicznych.

Mówiąc o wycince drzew, działacze Platformy Obywatelskiej mieli na myśli m.in. wycinkę przy ul. Reymonta oraz Sierakowskiego, a także planowaną wycinkę drzew przy ul. św. Rozalii.

Jak cytuje za Magdaleną Spólnicką, przewodniczącą powiatowych struktur PO, portal radomsko24.pl: Zieleń powinna znaleźć ważne miejsce w planowaniu przestrzeni publicznej w Radomsku. Zieleń, która jest obecna w mieście pełni ważniejszą rolę niż się nam wszystkim wydaje. Pragniemy, żeby wszystkie inwestycje, które przewidują ingerencję w miejską zieleń były konsultowane z radnymi na stosowanych komisjach resortowych, a także omawiane i opiniowane na sesjach rady miejskiej. Tworząc nowe projekty inwestycyjne starajmy się wkomponować je w istniejącą już zieleń, a nie eliminować zieleń z tych terenów.

Jak dodaje Spólnicka: W naszej ocenie, projektując przestrzeń urbanistyczną i jej kompozycje, powinno się traktować formy zieleni i architektury na równi. Zieleń miejska to nie tylko parki i skwery, ale także tzw. zieleń uliczna. Każde takie miejsce wpływa, mniej lub bardziej na tworzenie klimatu w mieście.

Stąd też, w najbliższym czasie, Platforma Obywatelska zamierza złożyć na ręce prezydenta wniosek o powołanie miejskiego ogrodnika, który będzie odpowiedzialny za opiniowanie wszystkich inwestycji, które przewidują wycinkę drzew lub nowe nasadzenia.

Czytaj więcej

Skomentuj