Radomski magistrat ogłosił przetarg na budowę ogrodu sensorycznego, w którym powstaną m.in. strefy zapachu, dźwięku czy barw. Miejsce to będzie służyć m.in. terapii osób niepełnosprawnych, dzieciom z pobliskich przedszkoli i uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej.

Ogród zostanie założony przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy al. Grzecznarowskiego w Radomiu. Placówka ta zgłosiła swój pomysł do budżetu obywatelskiego i uzyskała duże poparcie radomian.

Miejsce wspomagające rozwój dzieci

Jak argumentowali w swoim uzasadnieniu wnioskodawcy, będzie to miejsce wspomagające rozwój dzieci zdrowych oraz z zaburzeniami przetwarzania polisensorycznego. Ogród ma też pomagać w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami i uzupełniać tradycyjne formy rehabilitacji i profilaktyki zdrowia osób dorosłych.

Pomysłodawcy zapowiedzieli, że w ogrodzie znajdzie się plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Zaplanowane są też m.in strefy zapachu, dźwięku, dotyku, barw, ścieżki sensoryczne o różnych fakturach i ścieżka przyrodniczo-edukacyjna do aktywnego wypoczynku.

Ogólnodostępne miejsce relaksu

Zdaniem wiceprezydenta Radomia Mateusza Tyczyńskiego budowa ogrodu sensorycznego wyróżnia się wśród innych projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.

“Będzie to nie tylko ogólnodostępne miejsce relaksu, ale także ma służyć szeroko pojętej terapii i usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami” – zauważył Tyczyński.

Z ogrodu będą mogli korzystać uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a także m.in. przedszkolaki, dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju i osoby niepełnosprawnym czy uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej.

Formalności

Na oferty w przetargu Urząd Miasta Radomia czeka do 15 lutego. Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, wykonanie ścieżek edukacyjnych o różnorodnych nawierzchniach, dostawę i montaż urządzeń sensorycznych i edukacyjnych, wykonanie kopca widokowego, a także nasadzeń w ogrodach sensorycznych, rabat kwiatowych, warzywnych i zieleńców.

Teren ma być oświetlony. Zostaną ustawione ławki i inne elementy małej architektury. Zwycięzca przetargu będzie miał na wykonanie prac cztery miesiące.

Czytaj więcej

Skomentuj