Według uczestników trzeciej edycji raportu IBRiS pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce”, w przyszłości stacje benzynowe zamienią się w centra handlowo – usługowe. Raport powstał na podstawie wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo, na próbie 1650 respondentów.

64% ogółu respondentów, w tym 69% aktywnych kierowców wskazuje, że w przyszłości stacje paliw czeka przekształcenie w centra handlowo-usługowe. Powstaną przy nich duże sklepy spożywczo-przemysłowe, rozbudowane punkty gastronomiczne, czy punkty naprawy samochodów. 62% Polaków jest zdania, że stacje paliw powinny wprowadzić usługi drobnych napraw samochodów oraz przeglądów. Jedynie 12% respondentów wyraża przekonanie, że stacje paliw znikną z krajobrazu Polski.

Wystawiamy oceny

89% respondentów wystawiło najlepsze oceny co do jakości obsługi stacjom PKN Orlen. Pozytywnie w tym obszarze ocenione zostały również BP – 785, Shell – 67% oraz Lotos – 65%. W porównaniu do poprzedniego roku, jakość obsługi w opinii respondentów wzrosła najbardziej w przypadku BP – o 5 punktów procentowych, a dla PKN Orlen i Moya – o 2 punkty procentowe. W przypadku jakości oferowanego paliwa, najlepiej ocenianą marką jest PKN Orlen – 86 proc. ankietowanych uważa, że jakościowo paliwa reprezentują najwyższy poziom. 72 proc. respondentów doceniło jakość paliwa na stacjach BP, a 63 proc. – paliwa marki Shell.

Nie tylko paliwo

Od pierwszej edycji badania w 2019 r. obserwujemy silne oczekiwanie wobec stacji paliw w odniesieniu do poszerzenia oferty produktów, które nie są jakimś rodzajem paliwa.

– Kategoria „szeroki wybór artykułów spożywczych i innych” w naszych badaniach zawsze uzyskiwała najmniejszy odsetek wskazań pozytywnych niezależnie od marki paliwowej. Negatywne opinie oznaczają, że klienci potrzebują na stacjach już czegoś więcej niż tylko dystrybutora. To obecnie kluczowy obszar w budowaniu przewagi konkurencyjnej” – ocenia Marcin Duma, prezes Instytutu IBRiS.

Czytaj więcej

Skomentuj