Pomiędzy resortem gospodarki a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej podpisano Deklarację współpracy na rzecz rozwoju energetyki wodnej w Polsce.

– Umowa sygnowana przez resorty gospodarki i skarbu państwa oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przyczyni się do stworzenia przyjaznego klimatu wokół energetyki wodnej. Jest też szansą na rozwój inwestycji w tym obszarze – powiedziała wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska. Spotkanie odbyło się 27 października br. w Ministerstwie Gospodarki.

– Rozwój energetyki wodnej w Polsce wpisuje się w realizację krajowej polityki energetycznej oraz unijnych dyrektyw, zakładających zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – podkreśliła wiceminister Strzelec-Łobodzińska. – Elektrownie wodne wytwarzają ponad 30 proc. energii elektrycznej z OZE.

Wiceminister Strzelec-Łobodzińska przypomniała, że zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r., Polska musi zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15 proc. w 2020 r. – W osiągnięciu tego celu z pewnością pomoże wzrost inwestycji w energetykę wodną – powiedziała wiceminister.

Z kolei wiceminister skarbu państwa Jan Bury zaapelował o stworzenie dobrych warunków prawnych i instytucjonalnych dla rozwoju tego rodzaju energetyki. – Liczę, że dzisiejsza deklaracja otworzy drzwi do inwestycji w elektrownie wodne – powiedział wiceszef MSP. Leszek Karwowski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zapewnił, że podjęte zostały prace nad uproszczeniem warunków udostępniania terenów pod inwestycje w tego typu źródła energii.

Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju energetyki wodnej w Polsce została podpisana przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joannę Strzelec-Łobodzińską, sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego oraz prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszka Karwowskiego.

Podpisanie odbyło się podczas konferencji „Rozwój energetyki wodnej w Polsce”, współorganizowanej przez MG.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj