Projekt „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” jest największym, ogólnopolskim programem Fundacji RECAL. W oparciu o specjalne zestawy materiałów edukacyjnych dla przedszkoli, szkół i gimnazjów, nauczyciele realizują ze swoimi podopiecznymi działania ekologiczne związane z recyklingiem puszki aluminiowej.

Każdego roku Fundacja RECAL przygotowuje działania wzbogacające ten program o różne interesujące elementy. W 2009 roku ogłoszony został konkurs „Mój recykling alu-puszki”. Od uczestników oczekiwaliśmy krótkich filmów wideo poruszających temat recyklingu tego cennego opakowania. Przeprowadzony w 2010 roku konkurs plastyczny „Sport Chroni Środowisko” pozwolił na zamieszczenie zwycięskiej pracy na limitowanej serii 12 tys. puszek skarbonek. Natomiast w 2011 roku zrealizowano konkurs „Aluminiowa strona recyklingu”, w ramach którego grupy uczniów przygotowały własne strony internetowe na temat recyklingu.

– Tegoroczna XVI edycja „Szkolnych i przedszkolnych projektów recyklingowych” realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Światowej Organizacji Sportu dla Wszystkich TAFISA. Na początku roku szkolnego zaproponowaliśmy, aby uzupełnieniem dotychczasowych działań, było włączenie sportu amatorskiego do edukacji recyklingowej. Właśnie te działania będziemy punktować najwyżej w raportach końcowych nadsyłanych przez placówki edukacyjne na koniec roku szkolnego – informuje Fundacja RECAL.

Dodatkowym wsparciem ze strony Fundacji RECAL, dla placówek łączących te dwa ważne aspekty, jest możliwość przekazania drobnych nagród w trakcie trwania roku szkolnego (czyli przed terminem nadsyłania wspomnianych raportów końcowych). Należy tylko przed podjęciem działań wysłać na adres recal@recal.pl krótki opis działań obejmujących sport i recykling. Zgłaszać można np. rozgrywki międzyszkolne lub działania angażujące większą grupę uczniów placówki (np. sekcje sportowe, klasy). Po podjęciu pozytywnej decyzji o wsparciu, nagrody zostaną przesłane do placówki.

Źródłem inspiracji dla zainteresowanych może być publikacja „Sport i środowisko – najlepsze praktyki” wydana w 2011 roku przez Fundację RECAL przy współpracy Światowej Organizacji Sportu dla Wszystkich TAFISA oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Elektroniczna wersja publikacji znajduje się na stronie www.recal.pl w zakładce Edukacja / Sport i środowisko.

Osobą udzielającą dodatkowych informacji jest p. Artur Łobocki, tel. kom. 605 591 865, artur.lobocki@recal.pl.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj