Dziś w Łodzi rozpoczyna się dwudniowa III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji”.

Szybki rozwój motoryzacji obserwowany w ostatnich latach w Polsce pociąga za sobą konieczność racjonalnej gospodarki surowcami wtórnymi, używanymi częściami oraz odpadami powstającymi podczas demontażu pojazdu. Czas na wymianę doświadczeń, które pomogą usprawnić funkcjonowanie zarówno pojedynczych przedsiębiorstw jak i całej krajowej sieci recyklingu pojazdów. Podczas tegorocznej Konferencji poruszona zostanie tematyka recyklingu, który stał się dzisiaj koniecznością zarówno prawną, środowiskową, jak i ekonomiczną. Samochody wycofywane z eksploatacji zostały uznane za źródło wielu wartościowych surowców, dlatego celem konferencji jest poszerzanie wiedzy z dziedziny recyklingu stanowiącej coraz ważniejszą gałąź gospodarki. Zaproszeni eksperci przedstawią praktyczne aspekty działalności na polu demontażu wraków oraz obrotu odzyskanymi materiałami.

W trakcie spotkania poruszone zostaną również zagadnienia związane z prawnymi podstawami funkcjonowania i finansowania sieci recyklingu pojazdów w Polsce a także kwestie dotyczące funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów w aspekcie działalności stacji demontażu.

Do udziału w obradach zaproszeni zostaną pracownicy: stacji demontażu, punktów zbierania pojazdów, odbiorcy odpadów powstających w procesie odzysku i recyklingu pojazdów, producenci, dealerzy oraz indywidualni importerzy pojazdów, przedstawiciele samorządów lokalnych, wydziałów ochrony środowiska i komunikacji oraz zakładów gospodarki odpadami.

Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych konferencji. Jej organizatorem jest firma Abrys z Poznania.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj