Zakłady Azotowe ANWIL S.A. we Włocławku wdrażają pierwszy w Polsce projekt w ramach mechanizmu Joint Implementation (JI), dotyczący redukcji podtlenku azotu. W uroczystej inauguracji tego przedsięwzięcia wziął udział minister środowiska prof. Maciej Nowicki.

Spotkanie było znakomitą okazją nie tylko do przedstawienia tego wyjątkowego osiągnięcia, ale także do podkreślenia, że Polska jest krajem, który aktywnie wpisuje się w proces redukcji gazów cieplarnianych na świecie, wykorzystując instrumenty ustanowione w Protokole z Kioto. Efekt wdrożenia projektu to nie tylko ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, ale także transfer nowoczesnej technologii katalitycznej redukcji N2O, nie stosowanej dotychczas w przemyśle nawozów azotowych w kraju.

– Jest to bardzo dobry przykład nowoczesnego podejścia do ochrony środowiska, wymaganego zresztą przez Unię Europejską i jednocześnie przykład na to, że ochrona środowiska nie hamuje rozwoju gospodarczego – mówił na uroczystości w zakładach Anwil minister Nowicki. Minister podkreślił, że do redukcji emisji podtlenku azotu wykorzystano tu nowatorskie rozwiązania techniczne brytyjskie i polskie – jeden z dwóch katalizatorów został skonstruowany i opatentowany przez Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach.

Redukcja emisji podtlenku azotu jest realizowana w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (JI) na podstawie decyzji "Metody i procedury wspólnego wdrożenia" (określone w art. 6 Protokołu z Kioto), przyjętej 10 listopada 2001 roku, podczas siódmej Sesji Konferencji Stron UNFCCC.

N2O jest silnym gazem cieplarnianym. Jego działanie, jako składnika odpowiedzialnego za efekt cieplarniany jest 310 razy większe od CO2. Zmniejszenie emisji N2O ma ogromne znaczenie z perspektywy przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj