Wczoraj w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, stanowiąca wstęp do dwudniowego Regionalnego Forum Mechanizmów Zielonych Inwestycji, którego tematem przewodnim będzie zaangażowanie Polski w Mechanizm Zielonych Inwestycji (Green Investment Schemes).

Na spotkaniu będzie też mowa o organizacji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (Poznań 2008). W konferencji prasowej udział wzięli: prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska oraz Oscar de Bruyn Kops, Szef Biura Banku Światowego w Polsce.

– Mogę w imieniu rządu zadeklarować, że zrobimy wszystko, aby jak najszybciej i w jak największym zakresie wykorzystać sprzedaż nadwyżki w ramach Green Investment Schemes – podkreślił minister Nowicki. – Pomyślny rezultat negocjacji pozwoliłby nam na przeznaczenie uzyskanych funduszy na działania związane z redukcją gazów cieplarnianych oraz edukacją społeczną dotyczącą ochrony klimatu – dodał.

Nadzieję na pozytywny wynik spotkania wyraził również Oscar de Bruyn Kops, który podkreślił ważną rolę Polski w zakresie Zmian Klimatu na arenie międzynarodowej. W odpowiedzi na pytanie dotyczące roli Banku Światowego w Polsce zaznaczył, iż współpraca umożliwi wzrost liczby projektów, wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej, jako przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu oraz wsparcie Ministerstwa Środowiska w przygotowaniach do Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbędzie się w grudniu tego roku w Poznaniu.
 
 Mechanizm Zielonych Inwestycji (Green Investment Schemes) jest to sprzedaż nadwyżkowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych powiązana z inwestycjami zmniejszającymi emisję.

źródło: Ministerstwo Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj