Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2011 w Poznaniu redakcja „Przeglądu Komunalnego” organizuje debatę dotyczącą regionów gospodarki odpadami.

W związku z wprowadzeniem tzw. rewolucji odpadowej najważniejszym obecnie zadaniem jest przygotowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, a w nich wyznaczenie regionów oraz wskazanie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów. Czy w obliczu znowelizowanych przepisów i sytuacji panującej w gospodarce odpadami jest to zadanie proste? Odpowiedź nie wydaje się jednoznaczna, bowiem pytań i wątpliwości jest wiele.

Chcąc włączyć się w proces tworzenia wojewódzkich planów gospodarki odpadami, redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” postanowiła zorganizować debatę redakcyjną pt. „Regiony gospodarki odpadami w nowej rzeczywistości prawnej”. Do dyskusji zaproszono szefów wydziałów/departamentów środowiska wszystkich urzędów marszałkowskich oraz przedstawiciela Ministerstwa Środowiska. Jak w świetle nowych przepisów będzie wyglądała przyszłość związków międzygminnych, skupiających jednostki samorządu terytorialnego z obszaru co najmniej dwóch województw? Czy będzie dopuszczone tworzenie przez nie regionów? – m.in. nad tymi problematycznymi kwestiami pochylą się zaproszeni do dyskusji goście.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada br. w godz. 14-16 w Sali Debat w pawilonie nr 3 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
(ps)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj