Ponad dwukrotnie zwiększyła się w porównaniu z drugim półroczem 2016 r. zbiórka szkła w Gdańsku. Obowiązkowa segregacja pozostałych surowców wtórnych wystartuje od 1 kwietnia 2018 r.

Obowiązek segregowania szkła w Gdańsku wprowadzono 1 lipca 2016 r. – Porównując okres przed wprowadzeniem obowiązkowej zbiórki szkła z drugim półroczem 2016 r. zanotowaliśmy wzrost masy szkła ponad dwukrotnie – wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

– Szacujemy, że w 2017, rekordowym roku w przeliczeniu na mieszkańca odzyskamy ok. 16 kg szkła. 5 lat temu było to 10 kg mniej – dodaje Grzelak.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Wynik przekłada się na osiąganie przez Gdańsk tzw. poziomów odzysku surowców wtórnych. Przede wszystkim jednak jest to odczuwalne odciążenie dla gdańskiego składowiska i tym samym także dla środowiska.

 

Poziom odzysku surowców wtórnych w 2014 r. kształtował się na poziomie 13 proc., a w 2016 r. uzyskano 24 proc. W I półroczu tego roku zebrano 2745 ton stłuczki szklanej, a w porównywalnym okresie w 2016 r. – o połowę mniej, czyli 1173 tony.

Coraz mniej odpadów na składowisku

Zakład Utylizacyjny (ZU), do którego trafia szkło z gdańskich pojemników, również wskazuje plusy takiej sytuacji. Jednym z priorytetów miejskiej spółki jest spowalnianie tempa zapełniania składowiska.

– Mamy na tym polu progres i jasno wytyczone plany, które krok po kroku, wspólnie z mieszkańcami będziemy realizować. Przekształcamy się w centrum recyklingu, a utylizacja na składowisku stanie się z czasem marginalnym elementem naszej działalności. Szacujemy, że 5 lat temu połowę masy odpadów trafiających na składowisko stanowiła tłuczka szkła, dziś jest to już tylko 15 proc. i zamierzamy dalej ten wynik poprawiać – mówi Michał Dzioba, prezes gdańskiego ZU.

System segregacji odpadów

Główny ciężar obowiązkowej zbiórki szkła od mieszkańców wziął na siebie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ), odpowiedzialny za odbiór odpadów od mieszkańców. Ubiegłoroczne doświadczenia chce wykorzystać przy wprowadzaniu obowiązkowego odbioru kolejnych rodzajów surowców.

– Uważam, że mieszkańcom łatwiej jest przyzwyczaić się do zasad odbioru odpadów, gdy są one wprowadzane etapowo. Wynik dla frakcji szkła jest obiecujący dla następnych surowców. Dla GZDiZ wprowadzanie szkła było ogromną operacją logistyczną i organizacyjną. To cenne doświadczenie, które chcemy przełożyć na jak najsprawniejsze wdrożenie obowiązku segregowania papieru, plastiku oraz metali, co nastąpi w Gdańsku 1 kwietnia 2018 r. – zapowiada Mieczysław Kotłowski, dyrektor GZDiZ.

Urząd Miejski w Gdańsku oraz jednostki miejskie odpowiedzialne za gospodarkę odpadami od dłuższego czasu przygotowują się do wprowadzenia poszerzonego systemu. Zasady segregowania i organizacja systemu gospodarki odpadami jeszcze przez 8 miesięcy pozostają bez zmian. Jednak już od września będzie trwała długoterminowa kampania edukacyjna zapowiadająca szczegóły nowych, poszerzonych zasad segregowania.

System segregowania odpadów obowiązujący mieszkańców od 1 kwietnia 2018 r. będzie obejmował podział na: odpady biodegradowalne, szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady resztkowe.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj