Poziom recyklingu aluminiowych puszek po napojach osiągnął rekordowy pułap w szesnastoletniej historii branży odzysku i recyklingu tego opakowania do napojów – informuje Fundacja Recal zajmująca się promocją odzysku aluminium.

W Polsce w 2010 roku zostało zebranych i przekazanych do ponownego przetworzenia nie mniej niż 72,5% spośród aluminiowych puszek do napojów wprowadzonych w tym okresie na rynek.

Krajowe regulacje prawne wymagają osiągnięcia pułapu recyklingu 45% w 2010 roku oraz 50% w 2014 r., na kiedy aktualne prawodawstwo wyznacza ostatni wymagany pułap dla opakowań wykonanych z aluminium. W latach 2009 i 2008 odzyskowi poddanych zostało odpowiednio 66% i 67% spośród puszek aluminiowych, jakie pojawiły się na polskim rynku.

CCJ 300 x 250

Wyliczenia Fundacji RECAL powstały na podstawie informacji uzyskanych od firm wytwarzających aluminiowe puszki do napojów oraz kopii rocznych sprawozdań siedmiu największych organizacji odzysku takich jak: Rekopol, Eko-Punkt, Polski System Recyklingu oraz specjalizujących się w recyklingu aluminiowych puszek Koba i recan Organizacja Odzysku S.A.

źródło: recal.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj