Poziom recyklingu aluminiowych puszek po napojach osiągnął rekordowy pułap w szesnastoletniej historii branży odzysku i recyklingu tego opakowania do napojów – informuje Fundacja Recal zajmująca się promocją odzysku aluminium.

W Polsce w 2010 roku zostało zebranych i przekazanych do ponownego przetworzenia nie mniej niż 72,5% spośród aluminiowych puszek do napojów wprowadzonych w tym okresie na rynek.

Krajowe regulacje prawne wymagają osiągnięcia pułapu recyklingu 45% w 2010 roku oraz 50% w 2014 r., na kiedy aktualne prawodawstwo wyznacza ostatni wymagany pułap dla opakowań wykonanych z aluminium. W latach 2009 i 2008 odzyskowi poddanych zostało odpowiednio 66% i 67% spośród puszek aluminiowych, jakie pojawiły się na polskim rynku.

Wyliczenia Fundacji RECAL powstały na podstawie informacji uzyskanych od firm wytwarzających aluminiowe puszki do napojów oraz kopii rocznych sprawozdań siedmiu największych organizacji odzysku takich jak: Rekopol, Eko-Punkt, Polski System Recyklingu oraz specjalizujących się w recyklingu aluminiowych puszek Koba i recan Organizacja Odzysku S.A.

źródło: recal.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj