Pola irygacyjne na Osobowicach straciły swoją funkcję jaką pełniły przez ponad sto lat. Olbrzymi teren na północnym zachodzie Wrocławia zyska nowe funkcje.

– Wycofujemy ścieki z pól irygacyjnych zgodnie z dyrektywami unijnymi – mówi Robert Madejowski, dyrektor techniczny MPWiK S.A. we Wrocławiu. – Według tych przepisów pola nie spełniały wymogów, które w pełni spełnia Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków. Nie można jednak w sposób gwałtowny wycofać nawodnienia tego obszaru bez uszczerbku w ekosystemach, które powstały na tym terenie przez dziesiątki lat.

– Z całej powierzchni ponad 1000 ha część – 170 ha – już przekazaliśmy Zarządowi Zieleni Miejskiej a ok. 200 ha na północy pól chcemy zachować jako obszary szczególnie cenne przyrodniczo – mówi Madejowski. Reszta tego terenu będzie za 3-5 lat przeznaczona pod inwestycje. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam tereny przeznaczone m.in. pod parki, infrastrukturę drogową a także budownictwo mieszkaniowe i użytkowe.

Miasto uzyska w ten sposób ok. 800 ha terenów bardzo atrakcyjnych inwestycyjnie. – Jest to obszar w bliskim sąsiedztwie AOW i obwodnicy śródmiejskiej a dodatkowym atutem jest fakt, że pola były zamknięte dla dodatkowej działalności człowieka – mówi Madejowski. Pola irygacyjne będą pełniły swoją dotychczasową funkcję jeszcze do 2015 roku.

Według ekspertyzy wykonanej przez Uniwersytet Przyrodniczy, pozostawione tereny wymagają utrzymania odpowiedniego stopnia nawodnienia aby utrzymać ekosystem w stanie obecnym. Poprzez istniejącą sieć kanałów będzie tam zatem dostarczana woda deszczowa. Stały monitoring ilości tej wody pozwoli na optymalizację takiego rozwiązania.

Pola irygacyjne na Osobowicach powstały w latach 80-tych XIX w. jako główna oczyszczalnia dla miasta Wrocławia. Początkowo zajmowały ok. 415 ha, a w latach 30-tych XX w. powiększono je do ok. 1120 ha. Uruchomienie Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków i możliwość przejęcia przez nią wszystkich ścieków z Wrocławia, pozwala na rezygnację z pól irygacyjnych. 

źródło: wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj