Urząd Dzielnicy Ursynów otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie rekultywacji znajdujących się na południowym krańcu Zielonego Ursynowa stawów Wąsal i Pozytywka. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu wsparcia odbudowy zbiorników melioracyjnych.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu wsparcia odbudowy zbiorników melioracyjnych. 

System stawów Wąsal i Pozytywka stanowi element systemu melioracyjnego Ursynowa. System wykonany był w latach '50 i obecnie jest w bardzo złym stanie techniczny. Częste awarie powodowane są przez bezprawne i nieuzgodnione przebudowy oraz uszkodzenia rurociągów. Postępująca urbanizacja dawnych terenów rolnych powoduje lokalne podtopienia w trakcie spływu wód roztopowych i wiosennych. Konieczna stała się modernizacja stawów. Zakres prac, które zostaną przeprowadzone obejmuje m.in.: umocnienie skarp, wymianę urządzeń wodnych, wykonanie przepustów i zastawki na łączniku, obustronne zabezpieczenie skarp, wykonanie dwóch studni oraz ścieków. Modernizacja zapobiegnie występowaniu lokalnych podtopień w przyszłości, takich jak te, które wystąpiły po deszczach nawalnych w czerwcu 2010 r.

Całkowity koszt przeprowadzenia rekultywacji wyniesie ponad 1,7 mln zł, w tym nieco ponad połowę będą stanowić środki własne z budżetu Dzielnicy. Rozpoczęcie rekultywacji zaplanowane jest na drugą połowę października. Prace potrwają do połowy grudnia.

Rekultywacja stawów to kolejna inwestycja realizowana przez Urząd Dzielnicy Ursynów w ramach dzielnicowego, wyjątkowego w skali Warszawy "Programu małej retencji". Niedawno rozpoczęły się prace nad rekultywacją jednego z największych zbiorników wodnych w Warszawie, jeziora Zgorzała.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj