W zeszłym tygodniu ruszyły prace adaptacyjne kanalizacji w Tychach w rejonie ulic Pawiej, Sowiej i Ziębiej. Wykonawca robót, Hydrobudowa Śląsk, zastosuje najnowocześniejsze w Europie rozwiązania techniczne, w wyniku których prace będą prowadzone bez wykopów i utrudnień w komunikacji.

Celem prowadzonych robót jest naprawa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i jej adaptacja na kanalizację deszczową. Obok powstających kanałów deszczowych, do końca 2009r., wybudowane zostaną nowe kanały sanitarne. Dzięki takiemu rozdzieleniu kanalizacji ścieki sanitarne tj. bytowo-gospodarcze będą odprowadzane jednym kolektorem do oczyszczalni, a ścieki deszczowe – drugim – poprzez cieki terenowe i rowy wprost do rzeki Gostynki. Znaczącą korzyścią dla mieszkańców Tychów będzie zlikwidowanie nieprzyjemnego zapachu, powstającego przy dotychczasowym funkcjonowaniu systemu kanalizacji.

Mieszkańcy w trakcie robót adaptacyjnych będą mogli odprowadzać ścieki tak, jak miało to miejsce dotychczas. Kanalizacja zostanie rozdzielona dopiero po wybudowaniu nowej kanalizacji sanitarnej. Metoda bezwykopowa, stosowana w trakcie adaptacji nie powinna wywoływać utrudnień w dojeździe mieszkańców do posesji ani powodować zatorów w ruchu drogowym.

Dobrana metoda polega na wyłączeniu odcinka kanału z eksploatacji i fabrycznym przygotowaniu specjalnej wykładziny, tzn. uszyciu rękawa o odpowiednich wymiarach, nasączeniu go żywicą i zabezpieczeniu folią wewnętrzną i zewnętrzną. Rękaw wciągany jest do starego kanału przy uszyciu wyciągarki. Po wciągnięciu na obu końcach montuje się śluzy powietrzne, przez które do wnętrza wykładziny wprowadza się sprężone powietrze i wózki lampowe. Naświetlenie promieniami UV powoduje utwardzenie rękawa, dzięki czemu przewód staje się gotowy do eksploatacji. Po zakończeniu procesu renowacji przeprowadza się próby szczelności. Pracę potrwają 2 tygodnie i prowadzone będą kolejno na ul. Pawiej, Sowiej i Ziębiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj