Częstochowski plac w rejonie ul. Waszyngtona i pasażu Opolczyka zmienił swoje oblicze: wybudowano nowe ciągi piesze, nasadzono zieleń, zamontowano ławki i oświetlenie, wytrysnęła fontanna. Nad całością góruje rzeźba balansująca autorstwa Jerzego Kędziory.

Rzeźba, będąca autoportretem Kędziory, znanego na całym świecie częstochowskiego artysty, przedstawia mężczyznę na linie w pozycji przeczącej prawu grawitacji, dzięki czemu buduje napięcie, utrzymując widza w oczekiwaniu na finał, który nie nadchodzi.

Drugim ważnym elementem jest nietypowa fontanna, bo zaprojektowana jako zestaw strumieni bijących pionowo w górę „bezpośrednio z płyty placu”. Na fontannę składa się 65 płyt granitowych, z czego z 15 tryskają strumienie wody. Dla fontanny przewidziano zamknięty obieg wody z układem filtracji, dezynfekcją i okresową wymianą wody z całego systemu. Przewidywany okres pracy fontanny to 16 godzin na dobę. Oświetlenie wodotrysku jest dużym atutem projektu.

Dzięki przebudowie udało się zorganizować miejsce wypoczynku przeznaczone dla mieszkańców, przede wszystkim petentów Urzędu Miasta.

Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w tym rejonie, utrzymano dotychczasową ilość miejsc postojowych w pasażu Opolczyka, a równolegle wybudowano parkingi w pobliżu ul. Tuwima oraz wzdłuż północnej strony ul. Waszyngtona, co pozwoliło na uzyskanie dodatkowych 31 miejsc.

Na inwestycje wydano 2,8 mln zł.

Dotychczas plac (2300 m. kw.) nie posiadał jednorodnego charakteru, był zdegradowany przestrzennie i technicznie. Przebudowa uporządkowała tę przestrzeń, wpływając pozytywnie na wizerunek śródmieścia.

Fot. Zbigniew Burda

Źródło: UM Częstochowa
 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj