Urząd Miasta Poznania ogłasza nabór wniosków o umieszczenie projektów dotyczących obszarów poprzemysłowych i powojskowych w Miejskim Programie Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są  na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wnioski o umieszczenie projektu w Miejskim Programie Rewitalizacji dla Miasta Poznania należy składać (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Poznania, pokój 25, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań w terminie do 27 listopada 2009 r. do godz. 15.30 (w przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Formularz wniosku i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/rewitalizacja oraz pod numerem telefonu 061 878 5777.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj