(22.08.2007) Na składowisku w Sobuczynie pod Częstochową 21 sierpnia wmurowano kamień węgielny pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Nowoczesny zakład obsłuży północną część województwa śląskiego. Inwestycja realizowana jest przez firmę ENER-G Polska. Nowy 36-tonowy kompaktor pokazuje swoje siły
na stromej kwaterze składowiskaWedług częstochowskiego Urzędu Miasta budowa zakładu to najważniejsza od kilku dekad inwestycja dla ekologii w północnej części województwa. Pozwoli wprowadzić segregację odpadów w całym regionie. Przedsięwzięcie dotyczy Częstochowy, powiatów częstochowskiego i myszkowskiego, czyli obszaru, na którym mieszka blisko 450 tys. ludzi.


 Wmurowanie kamienia węgielnego z udziałem
prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony


Uroczystość na przechodzącym rewolucyjne zmiany składowisku była okazją do zaprezentowania wykorzystywanego sprzętu, m.in. nowo zakupionego 36–tonowego kompaktora firmy BOMAG. Zobaczyć też można było małą elektrownię, która przetwarza biogaz powstały na składowisku na energię elektryczną. Docelowo moc elektrowni ma osiągnąć 2,6 MW, prąd z niej trafi do sieci elektroenergetycznej Częstochowskiego Zakładu Energetycznego.Elektrownia produkująca energię z biogazu


Inwestycja będzie finansowana z dwóch źródeł: ze środków funduszu strukturalnego (14,2 mln zł) oraz budżetu zarządzającego składowiskiem Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (5 mln zł). Całkowity koszt inwestycji to 23,7 mln zł.Prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona (z lewej) i
prezes CzPK Jan Szyma przedstawiają plany nowego ZZO


Projekt obejmuje zaprojektowanie i budowę zakładu w skład którego wchodzą nowoczesne instalacje: sortownia odpadów komunalnych (30 000 Mg/rok), kompostownia odpadów (20 000 Mg/rok), stacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych (10 000 Mg/rok), stacja rozdrabniania gruzu.

Dzięki inwestycji możliwa będzie m.in. zbiórka i segregacja odpadów niebezpiecznych, odzyskiwanie odpadów typu PET, papier czy karton.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj