Kancelaria premiera opublikowała w wykazie prac wpis dotyczący wprowadzenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań (ROP). To oznacza, że już wkrótce światło dzienne ujrzy długo wyczekiwany projekt ustawy o ROP. Przy okazji poznaliśmy szczegóły nowelizacji.

ROP w Polsce będzie wprowadzany jako nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. O wpisie do wykazu prac legislacyjnych rządu poinformowała Marzena Berezowska, dyrektor departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

“Już jest! Długo oczekiwany wpis dla Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Rozpoczynamy proces legislacyjny” – poinformowała dyrektor Berezowska.

Przepisy o ROP to element wprowadzania w Polsce dyrektywy Unii Europejskiej o odpadach. “Wprawdzie termin transpozycji przepisów dyrektywy 2018/851 upłynął 5 lipca 2020 r., to niemniej jednak termin na dostosowanie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta do wymagań tej dyrektywy upływa 5 stycznia 2023 r. Termin wdrożenia dyrektywy 2019/904 upływa 3 lipca 2021 r.” – napisano w uzasadnieniu prac.

– Jednocześnie zachodzi potrzeba wprowadzenia do ustawy rozwiązań doszczelniających system ze względu na występujące obecnie sytuacje potwierdzania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych niezgodnie ze stanem faktycznym oraz sytuacje niewystarczającego finansowania przetwarzania odpadów opakowaniowych przez wprowadzających produkty w opakowaniach lub reprezentujące ich organizacje odzysku opakowań – dodaje ministerstwo.

W projekcie nowelizacji mowa m.in. o:

  • ustanowieniu opłaty opakowaniowej ponoszonej przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych,
  • wprowadzeniu obowiązku osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania butelek PET do 3 L,
  • powierzeniu określonych zadań nadzorczych i analitycznych nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta (system ROP) Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB),
  • wprowadzeniu mechanizmu doszczelniającego system wystawiania dokumentów DPR i EDPR,
  • przekształceniu organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów,
  • wprowadzeniu mechanizmu wynagrodzenia dla organizacji odpowiedzialności producentów płaconego przez producentów reprezentowanych przez daną organizację.

Projekt zakłada przyjęcie opłaty produktowej na poziomie 0,50 zł za każdy kilogram wprowadzanych na rynek opakowań. Szacuje się, że w 2023 r. z jej tytułu wpłynie do budżetu 1,5 mld zł, które trafią do marszałków województw.

Nowelizacja ma zostać przyjęta przez rząd w trzecim lub czwartym kwartale 2021 roku.

Czytaj więcej

Skomentuj