Prace nad rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”) na warszawskim Targówku weszły w kolejny etap realizacji. Projekt, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie („MPO Warszawa”), jest aktualnie jedną z najważniejszych stołecznych inwestycji. Będzie miał pozytywny wpływ nie tylko na warszawski system gospodarki odpadami, ale przyniesie też szereg istotnych korzyści dla mieszkańców!

Projekt rozbudowy i modernizacji stołecznej instalacji termicznego przekształcania odpadów („ITPO”) wszedł w kolejną fazę realizacji. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem fundamentów pod konstrukcje wsporcze dla przenośnika odpadów do istniejącej linii K1 oraz płyty fundamentowej nowego komina.

– Zostało wykonane palowanie, wylano beton podkładowy i odkuto głowice pali. Prowadzone są prace związane z izolacją (polegające na ułożeniu mat bentonitowych) oraz ze zbrojeniem, które zakończą się betonowaniem fundamentów. Na tym etapie następują także rozbiórki kolejnych obiektów oraz dostosowywanie tych istniejących – dla zapewnienia ciągłej pracy instalacji podczas rozbudowy. Trwa także przenoszenie układów dowozu i transportu odpadów. W efekcie tych wszystkich działań możliwe będzie rozpoczęcie prac przy kolejnych obiektach – informuje Grzegorz Nakonieczny, Dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju MPO Warszawa.

Po zakończeniu modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych stolica dysponować będzie największą i najbardziej efektywną instalacją termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Projekt realizowany jest w standardzie BAT, tj. w oparciu o najlepsze dostępne techniki.

Trzy niezależne linie technologiczne – o łącznej wydajności ponad 300 tys. ton odpadów rocznie – będą adekwatną odpowiedzią na potrzeby tak dużego i dynamicznie rozwijającego się miasta, jakim jest Warszawa. Na terenie ZUSOK wybudowana zostanie nowoczesna, automatyczna sortownia odpadów. Zastosowane w inwestycji najlepsze rozwiązania technologiczne zminimalizują zaś możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na otoczenie.

W wyniku przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, które trafią do zmodernizowanej ITPO, wytworzona zostanie też energia odpowiadająca rocznemu zapotrzebowaniu ok. czternastu tysięcy stołecznych gospodarstw domowych (200 tys. MWh energii cieplnej/rok, 100 tys. MWh energii elektrycznej/rok). Dodatkową korzyścią z realizowanej na Targówku inwestycji będzie również ograniczenie dotychczasowych kosztów związanych z transportem oraz zaleganiem stołecznych odpadów komunalnych. Przyczyni się to do ogólnej stabilizacji cen wywozu odpadów w Warszawie.

Zakończenie rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ulicy Zabranieckiej 2 w Warszawie, należącego do stołecznego MPO, zaplanowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.

Czytaj więcej

Skomentuj