– Największy potencjał redukcji emisji dwutlenku węgla można osiągnąć poprzez zwiększanie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas konferencji nt. realizacji wymogów pakietu klimatycznego.

Spotkanie zorganizowane przez Centrum Stosunków Międzynarodowych odbyło się wczoraj w Warszawie.

Wicepremier Pawlak przypomniał, iż Polsce udało się wynegocjować na forum UE okres przejściowy na zakup uprawnień do emisji CO2 dla polskich elektrowni. – Do pełnego systemu aukcyjnego będziemy dochodzić w latach 2013-2020 – powiedział. Propozycja ta jest rozwinięciem polskiego postulatu wprowadzenia stopniowego aukcjoningu dla sektora elektroenergetycznego. W UE trwają obecnie negocjacje dotyczące uzgodnień kluczowych aktów wykonawczych.

Proponowany przez nasz kraj system rozdziału uprawnień premiowałby przedsiębiorstwa, które są najbardziej aktywne w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. – Motywowałoby to inne firmy do realizacji takich inwestycji – wyjaśniał Pawlak. Proponowanym instrumentem wsparcia będzie system „białych certyfikatów”, który gwarantuje korzyści finansowe dla podmiotów dokonujących największych oszczędności energii.

Szef resortu gospodarki zwrócił uwagę, że jednym z priorytetów „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” jest efektywność energetyczna. – Wypełniamy w ten sposób zobowiązania wynikające z pakietu klimatycznego – wyjaśnił. Resort zamierza stymulować działania proefektywnościowe w obszarze wytwarzania, przesyłu i dystrybucji oraz użytkowania energii.

W opinii wicepremiera do realizacji podstawowych celów „Polityki” istotne znaczenie ma produkcja energii ze źródeł odnawialnych. – Dzięki temu osiągniemy pozytywne efekty ekologiczne oraz przyczynimy się do rozwoju słabszych gospodarczo regionów – dodał.

W konferencji „Polityka klimatyczno-energetyczna – wyzwania, realizacje, nasz głos w Europie” udział wzięli m.in.: minister środowiska Andrzej Kraszewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji Krzysztof Żmijewski oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj