Samorządowcy, drogowcy i ekolodzy zastanawiali się wczoraj, co zrobić z obwodnicą Augustowa.

Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu w sprawie Obwodnicy Augustowa. W rozmowach uczestniczyli: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – inwestor, przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego i miasta Augustowa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę Doliny Rospudy, a także zaproszeni eksperci. Obserwatorami byli m.in.: Minister Środowiska, Minister Infrastruktury, posłowie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Komisji Infrastruktury Sejmu RP, wojewoda podlaski oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.
Wynikiem pierwszego dnia rozmów było postanowienie o zleceniu przeprowadzenia skróconej analizy porównawczej podstawowych wariantów realizacji obwodnicy: 

  1. Wariantu IVL realizowanego przez GDDKiA z podwariantami: w postaci tunelu, mostu podwieszanego, mostu wiszącego oraz estakady dziesięcioprzęsłowej budowanej w technologii, która nie wymaga budowy tymczasowego mostu układanego na torfowisku (mostu technicznego).
  2. Wariantu "Chodorki" proponowanego przez organizacje pozarządowe z podwariantem zakładającym wprowadzenie na obwodnicę Augustowa ruchu z kierunku Łomży, zgodnie z wariantem 4-2 z opracowania "Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego" wykonanego na zlecenie GDDKiA.
  3. Wariantu "Raczki" analizowanego już przez GDDKiA – poprawionego, by minimalizować ilość niezbędnych wyburzeń. Również i w tym przypadku przeanalizuje się podwariant zakładający wprowadzenie na obwodnicę Augustowa ruchu z kierunku Łomży analogicznie, jak w wariancie 2.

Strony zgodnie stwierdziły, że powyższe warianty stanowią komplet wariantów realizacji obwodnicy Augustowa, jakie warto rozpatrzyć dla potrzeb dalszych rozmów przy Okrągłym Stole. Postanowiono spotkać się ponownie w najkrótszym możliwym czasie, by uzgodnić dalsze postępowanie w tej sprawie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj