W dniach od 28 do 29 października w Rzymie odbyło się drugie spotkanie wysokiego szczebla Grupy Konsultacyjnej ds. Międzynarodowego Zarządzania Środowiskiem.

25. Rada Zarządzająca UNEP (United Nations Environment Programme), która odbyła się w Nairobi w lutym br., postanowiła o konieczności zintensyfikowania działań w sprawie Międzynarodowego Zarządzania Środowiskiem – International Environmental Governance (IEG), poprzez włączenie ministrów środowiska i przedstawicieli wysokiego szczebla w proces dyskusji nad zmianami niezbędnymi dla zintegrowania działań środowiskowych na szczeblu globalnym, w tym w ramach systemu Narodów Zjednoczonych.

Celem spotkania było wypracowanie pakietu możliwych rozwiązań mających na celu wzmocnienie oraz zwiększenie efektywności międzynarodowego zarządzania środowiskiem.

MTP 300 x 250

Podczas dwudniowych obrad przeprowadzono dyskusję na temat potencjalnych celów oraz działań służących ich realizacji w ramach reformy IEG. Wypracowano również konkluzje, które powinny zostać przedstawione na 26. Sesji Rady Zarządzającej UNEP (Bali, 2010).

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj