Jutro w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędzie się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektów LIFE+, zaakceptowanych przez Komisję Europejską w ramach naboru w 2008 roku.

"Kick-off meeting LIFE+ projects" jest rokrocznie organizowane przez Komisję Europejską (KE) w różnych miejscach Europy. W bieżącym roku, ze względu na liczbę polskich projektów wobec projektów z pozostałych krajów Europy Środkowej (6 z 15), nowi Beneficjenci Instrumentu Finansowego LIFE+ z tego regionu spotkają się właśnie w Polsce.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z zasadami wdrażania projektów LIFE+, współpracy z Komisją Europejską oraz rolą zespołu monitorującego w powyższym procesie. Omówione zostaną również Postanowienia Wspólne (czyli warunki umowy pomiędzy Beneficjentem a Komisją Europejską), a także aspekty techniczne i finansowe realizacji przedsięwzięć, zasady raportowania oraz rozpowszechniania informacji na temat projektów. Spotkanie ma również na celu zapoznanie nowych Beneficjentów Instrumentu Finansowego LIFE+ z przedstawicielami LIFE Unit w KE, którzy będą koordynowali realizację projektów i ich sprawy finansowe oraz wymianę informacji na temat nowych projektów LIFE+ realizowanych w danym regionie.

W ramach naboru 2008 NFOŚiGW przekazał do Komisji Europejskiej 17 wniosków. Po ocenie Komisji Europejskiej, dofinansowanie otrzymało 6 polskich projektów na łączną kwotę ponad 7,7 miliona euro. Dodatkowo zaakceptowane zostały 3 wnioski innych państw, których partnerami są podmioty polskie.

źróło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj