O blisko połowę więcej za odbiór śmieci zapłacą od lutego 2021 r. mieszkańcy Rudy Śląskiej – zdecydowali miejscowi radni. Była to druga próba wprowadzenia podwyżki w tym roku, po tym, jak miastu nie udało się urealnić stawek za odpady jeszcze w 2019 r.

Od 1 lutego 2021 r. rudzianie zapłacą miesięcznie 30 zł za segregowane odpady komunalne; opłata za niesegregowane będzie dwa razy wyższa. Osoby z niskimi dochodami zostaną w przyszłym roku objęte programem osłonowym, zapewniającym pomoc finansową w wysokości 30 proc. opłaty.

Obecna stawka wynosi 21,70 zł za śmieci segregowane i 43,40 zł za niesegregowane.

Jak podało w poniedziałek wieczorem biuro prasowe rudzkiego magistratu, tego dnia rudzcy radni zgodzili się na wprowadzenie stawek, które choć nadal nie zbilansują w pełni systemu, zmniejszą aktualną lukę finansową.

„Zdaję sobie sprawę z tego, że podwyżka jest spora. Wynika ona jednak ze wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. To problem ogólnopolski, nie dotyczy tylko naszego miasta” – powiedziała cytowana w informacji miasta jego prezydent Grażyna Dziedzic. „Chcemy jednak złagodzić skutki wprowadzenia nowej stawki dla osób z niskimi dochodami” – zaznaczyła.

Dotąd rudzka rada miasta blokowała kolejne wnioski magistratu w tej sprawie. Już w ub. roku nie wyrazili zgody na podwyżkę (m.in. z 21,70 zł do 29 zł za odpady segregowane). Na tegoroczną propozycję stawek 30 zł za odpady segregowane i 60 zł za niesegregowane (przy zapewnieniu dopłaty osłonowej 9 zł dla najuboższych) radni nie przystali początkowo 2 grudnia br.

Cytowany w informacji wiceprezydent Krzysztof Mejer przypomniał, że choć system odbioru odpadów komunalnych powinien być finansowany wyłącznie z opłat, miasto od 2016 r. dopłaciło do śmieci z budżetu ponad 28 mln zł.

Magistrat, który w ostatnich dwóch latach płacił za tonę odpadów średnio około 702 zł, przygotowuje obecnie drugi przetarg w tym zakresie na 2021 r. W pierwszym, unieważnionym z przyczyn formalnych, oferty opiewały na 780 zł i 860 zł za tonę. „Opłata w wysokości 31 zł pozwoliłaby nam pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów na poziomie zbliżonym do oferty tańszej” – wyjaśnił Mejer.

Rudzcy radni w poniedziałek przyjęli też program osłonowy, polegający na udzieleniu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r. pomocy finansowej w wysokości 30 proc. opłaty odpadowej (9 zł przy stawce 30 zł). Z programu będą mogły skorzystać osoby gospodarujące samotnie z dochodem nie przekraczającym 200 proc. kryterium z ustawy o pomocy społecznej (obecnie daje to kwotę 1402 zł) oraz rodziny z dochodem nie przekraczającym 150 proc. tego kryterium (obecnie 792 zł na osobę w rodzinie).

Oprócz spełnienia warunku dochodowego wymagane jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu oraz brak zaległości z tytułu opłaty śmieciowej. Pomoc przyznawana będzie na wniosek osoby uprawnionej, złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W styczniu 2021 r. w życie wejdzie też szereg zmian w organizacji odbioru odpadów komunalnych, uchwalonych podczas wcześniejszych sesji rady miasta.

W Rudzie Śląskiej w tym roku do końca października wytworzono: ok. 27,4 tys. ton odpadów niesegregowanych (zmieszanych), ok. 3,6 tys. ton odpadów wielkogabarytowych, ok. 7,9 tys. ton bioodpadów, ok. 1,5 tys. ton papieru, ok. 1,4 tys. ton tworzyw sztucznych i metalu oraz ok. 1,9 tys. ton szkła.

Ostatnio podwyżki opłat odpadowych uchwalili też w regionie m.in. radni Rybnika. Według nowych stawek opłata za wywóz odpadów segregowanych wyniesie tam 24 zł od osoby miesięcznie, a niesegregowanych – 72 zł. Obecne stawki miesięczne to 22 zł od osoby za odpady segregowane i 66 zł za niesegregowane. Od początku 2017 r. do końca 2019 r. rybniczanie płacili odpowiednio 11 zł za odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane.

Czytaj więcej

Skomentuj