We wrześniu ruszą nabory wniosków w ramach rządowego programu “Czyste Powietrze”. – Trwają ostatnie testy systemu informatycznego służącego do składania wniosków – poinformowało nas Ministerstwo Środowiska. Rząd chce w ramach programu wydać 103 mld zł do 2029 r.

Pierwszym krokiem do realizacji programu było porozumienie podpisane 7 czerwca pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska. W połowie września ma ruszyć platforma do składania wniosków.

– Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym – zapowiedział minister Henryk Kowalczyk.

Oznacza to, że właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wyniosą 53 tys. zł. Planuje się, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów.

Program będzie realizowany w latach 2018 – 2029. Jego budżet opiewa na 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub  biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła.

Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Od czerwca Ministerstwo Środowiska prowadzi spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach programu „Czyste Powietrze”. Odbędą się we wszystkich gminach, a skierowane są bezpośrednio do mieszkańców oraz pracowników urzędów gmin. Zadaniem urzędników będzie pomoc obywatelom i jednostkom samorządu terytorialnego w uzyskiwaniu dotacji. Na spotkaniach jest prezentowany program oraz różnorodne zagadnienia jakości powietrza i smogu na obszarach, na których jest prowadzone szkolenie.

Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. Dlatego jednym z elementów koniecznych do jej poprawy jest wsparcie finansowe.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, UM Rzeszów

Czytaj więcej

Skomentuj