Przeprowadzenie inwestycji antysmogowych w prywatnych budynkach jednorodzinnych planuje w nowym miejskim programie samorząd Rybnika. Miasto zamierza objąć programem do 100 zgłoszonych, najmniej zamożnych gospodarstw domowych.

O rozpoczęciu naboru wniosków do wdrażanego programu „Stop Smog” poinformowała  rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień. Wnioski do programu będzie można składać do końca tego roku.

„Program +Stop Smog+ wdrażany przez miasto Rybnik polega na wymianie bądź likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji budynku lub podłączenie do sieci ciepłowniczej bądź gazowej w budynkach jednorodzinnych. Co ważne, program nie polega na udzielaniu dotacji. Miasto realizuje prace, działając jako inwestor” – wyjaśniła Skupień.

Oznacza to, że miasto zrealizuje przedsięwzięcia w konkretnych budynkach jednorodzinnych na podstawie umowy podpisanej z właścicielem. Program będzie przy tym kierowany do najmniej zamożnych gospodarstw domowych – zostanie nim objętych do 100 budynków.

Wnioskodawcą może być właściciel bądź współwłaściciele mieszkalnych budynków jednorodzinnych (lub wyodrębnionych lokali w budynkach jednorodzinnych) na terenie Rybnika. Wnioskodawcy muszą mieszkać w budynku objętym wnioskiem.

Miasto będzie odpowiadało za wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych oraz nadzór nad inwestycją; uczestnik programu nie otrzyma pieniędzy i nie będzie wybierał wykonawcy. Koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego, bez wkładu własnego beneficjenta, nie będzie mógł przekroczyć 53 tys. zł.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Po weryfikacji wniosków stworzony zostanie ranking, gdzie na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawane będą punkty. Osoby z największą liczbą punktów zostaną uczestnikami programu.

Rybnicki samorząd przyznaje, że smog jest jednym z największych problemów miasta. W poprzednich sezonach grzewczych tamtejsza stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nieraz pokazywała najwyższe w regionie wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10, jednego z głównych składników smogu.

Miasto w części swojego serwisu internetowego poświęconej walce ze smogiem akcentuje, że główną przyczyną niskiej emisji w Rybniku jest rozproszona zabudowa jednorodzinna przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu.

Jednocześnie do większości dzielnic miasta nie dociera sieć ciepłownicza, w części z nich nie ma też sieci gazowej. W poprzednich latach rybnicki urząd miasta sygnalizował, że rozwój sieci gazowej jest możliwy: w Kamieniu, Orzepowicach, Gotartowicach, Kłokocinie, Ochojcu, Grabowni, Golejowie, Popielowie, Boguszowicach Starych oraz Niewiadomiu.

W ostatnich tygodniach miasto sygnalizowało, że Polska Spółka Gazownictwa przygotowała gazyfikację m.in. Ochojca, Golejowa, Grabowni i Kłokocina. Prace w nich są już w większości zakontraktowane; wszystkie powinny zostać wykonane w 2021 r.

Miasto stara się stymulować rozwój sieci gazowej, podłączając do niej budynki ze swoich zasobów – m.in. w dzielnicach Zebrzydowice, Wielopole i Gotartowice. Od połowy lutego br. w Rybniku działa też punkt konsultacyjny dla osób ubiegających się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze.

 

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. I jeszcze ciekawe spostrzeżenie do lasu śmieci wywożą ludzie nie płacący za wywóz śmieci czyli wszelkie pociotki krezusi i karki regionalne które coś mają na swoim terenia do powiedzenia.

  2. Czyste powietrze to mniej samolotów nad nami , pasażerskich i naszych możnowładców . Wykorzystanie kolei do transportu towarów i załadowanych samochodów z jednego krańca Polski na drugi. Sklepy nie mają prawa do przyjmowania w opakowaniach plastykowych .Coś bardzo złe etykiety przyklejane klejami bardzo trującymi pochodzenia butaprenu. Tej trucizny nawet nie ma jak z utylizować metodą przemysłową bo opary i tak pójdą w powietrze a że bardzo ciężkie więc wrócą w nasze płuca.

Skomentuj