Rada Ministrów zaakceptowała przygotowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii mapę drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). To drogowskaz dla rozwoju tego systemu gospodarki w Polsce opisujący konkretne działania do podjęcia.

Podstawą koncepcji GOZ jest założenie, że wszystkie elementy łańcucha produkcyjnego – produkty, materiały oraz surowce pozostają w obiegu tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów ograniczone jest do minimum.

– Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga podejmowania odpowiednich działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu, zaczynając od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów i ich zagospodarowanie. Realizacja tej koncepcji nie jest możliwa bez innowacji organizacyjnych, procesowych i produktowych – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

„Zamykanie obiegu” to m.in. korzystanie z energii słonecznej, biodegradowalne naczynia, ograniczenie opakowań, korzystanie z wielorazowych toreb czy odzyskiwanie surowców wtórnych. Do polskich priorytetów w ramach GOZ należy innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy przemysłem i sektorem nauki, a w rezultacie wdrażanie nowatorskich rozwiązań w gospodarce, stworzenie europejskiego rynku na surowce wtórne, na którym łatwiejszy byłby ich przepływ, zapewnienie wysokiej jakości surowców wtórnych, które wynikają ze zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a także rozwój sektora usług.

– Projekt dokumentu jest wynikiem prac grup roboczych działających w zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym oraz szerokich konsultacji publicznych. Wzięło w nich udział ponad 200 partnerów społeczno-gospodarczych, a także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Ich wysiłek pozwolił na szczegółowe przeanalizowanie projektu i doprecyzowanie wskazanych w nim priorytetów, a także konkretnych działań – informuje wiceminister Marcin Ociepa.

Mapa drogowa GOZ to dokument zawierający zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego. Proponowane działania dotyczą przede wszystkim prac analityczno-koncepcyjnych, informacyjno-promocyjnych oraz koordynacyjnych w obszarach znajdujących się we właściwości poszczególnych resortów.

Czytaj więcej