Należąca do rzeszowskiego MPWiK oczyszczalnia ścieków będzie rozbudowywana. Powstanie m.in. nowy zbiornik retencyjny ścieków surowych, zmodernizowany zostanie również układ kogeneracji. Wszystkie inwestycje powinny zostać zrealizowane do 2027 r.

Trwają prace związane z projektem nowych inwestycji. Oprócz nowego zbiornika retencyjnego i modernizacji układu kogeneracji, w planach jest też budowa węzła hydrolizy termicznej osadu wraz ze zbiornikiem uśredniającym i zagęszczaczem osadu. Inwestycja obejmie również montaż systemu separacji frakcji lekkich i ciężkich osadu czynnego i budowę dwóch osadników wtórnych, układu drogowego i poletek osadowych.

– Nasza oczyszczalnia ścieków ma jeszcze rezerwy, ale miasto się rozrasta, powstają nowe osiedla, przybywa nowych odbiorców wody i siłą rzeczy przybywa ścieków. Dlatego potrzebne są nowe inwestycje – mówi Marek Ustrobiński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.

Retencja dla jakości

To bardzo duże, ale konieczne inwestycje. W przypadku gwałtownych opadów deszczu napływ ścieków do oczyszczalnie jest zbyt duży, stąd potrzeba budowy nowego zbiornika retencyjnego.

– Powstają wtedy kłopoty z właściwym oczyszczaniem. Chcemy wszystkie ścieki oczyszczać zgodnie z dyrektywami. Krótko mówiąc, chcemy retencjonować ścieki po to, by utrzymać jakość pracy oczyszczalni – mówi Mirosław Pięta z rzeszowskiego MPWiK.

Większa przepustowość

Inną planowaną inwestycją jest montaż nowych kogeneratorów służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecne pracują już prawie 20 lat i wymagają kosztownych napraw i remontów. Nowe będą sprawniejsze, mniejsze i tańsze w eksploatacji. W rzeszowskiej oczyszczalni ma być również zainstalowana tzw. grawimetria. To system separacji frakcji lekkich i ciężkich osadu ściekowego. Ta technologia pozwala na zwiększenie przepustowości i polepsza jakość oczyszczania ścieków.

Finał w 2027 r.

Przez rzeszowską oczyszczalnię codziennie przepływa i jest neutralizowanych ponad 44,7 tys. m3 ścieków. Maksymalna przepustowość oczyszczalni to 54,5 m3 na dobę. W procesie oczyszczania ścieków powstaje rocznie ok. 20 tys. ton osadów ściekowych. Są one odwadniane i zagospodarowywane m.in. jako paliwo w cementowniach. MPWiK w Rzeszowie zakłada zakończenie wszystkich prac i oddanie nowych inwestycji do użytku do 2027 roku.

Czytaj więcej

Skomentuj