Od najbliższego poniedziałku Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Akcja potrwa do 9 listopada.

To już trzecia tego typu akcja przeprowadzona przez Urząd Miasta Rzeszowa. Dwie poprzednie cieszyły się dużym zainteresowaniem. W bardzo krótkim czasie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta wpłynęło prawie 600 wniosków. Wszyscy zainteresowani właściciele posesji otrzymali dotację. W sumie zdemontowano ponad 1000 ton materiałów zawierających eternit.

Dotacją objęte są w całości koszty związane z demontażem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów. Formularze wniosków można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ze strony internetowej miasta www.rzeszow.pl lub w miejskich punktach informacyjnych. Wypełnione – należy składać do 9 listopada.

Środki na realizację zadania pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu miasta.

źródło: rzeszow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj