Departament Ochrony Wód NFOŚiGW informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Środki w ramach alokacji na rok 2012 są nadal dostępne. "Zapraszamy także do zapoznania się z programami priorytetowymi, umożliwiającymi finansowanie zadań ujętych w KPOŚK (Krajowy Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych). W ramach tych programów może być udzielone wsparcie dla przedsięwzięć związanych z budową, rozbudową  lub modernizacją oczyszczalni ścieków komunalnych oraz zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej" – czytamy na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wsparcie udzielane jest w postaci bezzwrotnej w formie dopłat do oprocentowania kredytów oraz dopłat do ceny wykupu obligacji, a także w formie pożyczek inwestycyjnych z możliwością umorzenia do 30% kwoty udzielonej pożyczki. Szczegóły dotyczące tych programów znajdują się pod adresem http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj