W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach członek zarządu Województwa Śląskiego Marian Ormaniec spotkał się z Ministrem Gospodarki Saksonii-Anhalt Reinerem Haseloffem. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy regionów w rozwoju alternatywnych źródeł energii oraz rewitalizacji środowiska naturalnego. Mówiono także o gospodarce odpadami, w tym unieszkodliwianiu odpadów medycznych i azbestu.

Saksonia jest krajem związkowym, który szczyci się najwyższym w Europie i drugim w świecie wskaźnikiem wykorzystania energii słonecznej. Doświadczenia niemieckie wskazują, że ten nośnik energii z powodzeniem może być także stosowany w Województwie Śląskim. Przemawia za tym m.in. stałe zmniejszanie kosztów pozyskiwania energii słonecznej. W tej chwili jest ona dotowana przez władze landu i z budżetu centralnego, lecz – jak szacują specjaliści – za trzy, cztery lata jej produkcja będzie dochodowa. Śląscy samorządowcy są również  zainteresowani wykorzystaniem doświadczeń Saksończyków w rewitalizacji terenów pokopalnianych, m.in. z przeznaczeniem na cele turystyczne.

Saksonia należy do sieci 15 europejskich regionów szczycących się rozwiniętym przemysłem chemicznym. Posiadają one swoje przedstawicielstwo w Brukseli i korzystają ze wsparcia ze środków unijnych w restrukturyzacji tej gałęzi przemysłu.

Ze strony niemieckiej w spotkani uczestniczyli m.in.: Thomas Pleye, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Saksonii-Anhalt; Armin Forker, Prezydent Krajowego Urzędu Geologii i Górnictwa Saksonii-Anhalt, Michael Morgenstern, zastępca Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu.

źródło: silesia-region.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj