Dwadzieścia pięć jednostek samorządowych zostało nagrodzonych w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej, który promuje stosowanie rozwiązań ekologicznych i ekoenergetycznych przez i przy wsparciu samorządów lokalnych.

W rankingu udział mogą brać wszystkie jednostki samorządowe szczebla gminnego i powiatowego. Samorządy nagradzane są w czterech kategoriach: gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie, powiaty oraz miasta na prawach powiatów. Jury bierze pod uwagę promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Klasyfikowane są projekty związane z wykorzystywaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatru, otoczenia i biomasy.

– Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii leży w naszym wspólnym interesie. Odnawialne źródła energii są alternatywą dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii. W przeciwieństwie do paliw kopalnych zasoby odnawialnych źródeł energii w naturalny sposób uzupełniają się, dzięki czemu co do zasady są niewyczerpalne – stwierdził Rafał Rudka, członek Jury Konkursu. – Tak pozyskiwana energia, w porównaniu do źródeł tradycyjnych, jest bardziej przyjazna środowisku. Wykorzystywanie źródeł odnawialnych zmniejsza też szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, w tym zwłaszcza gazów cieplarnianych – dodał.

Wszystkie odnawialne źródła energii wykorzystywane w gospodarce komunalnej i gminnej są punktowane w rankingu. Wybór i wykorzystanie źródła, a w konsekwencji zaprezentowanie w ramach konkursu danego rozwiązania uzależnione jest jednak już tylko od woli danego samorządu.

Zwycięzcy 2014 roku

W czerwcu br. wyłonieni zostali liderzy Rankingu ubiegłego roku. W kategorii powiaty zwyciężyły: suski, świecki, kwidzyński, słupski oraz tarnowski. W pierwszej dziesiątce znalazły się również powiaty: suwalski, olsztyński, kielecki, gołdapski, a także cieszyński. Wśród miast na prawach powiatu zwyciężyły: Nowy Sącz, Legnica, Tarnów, Gdańsk oraz Rzeszów. Płońsk, Dąbrowa Tarnowska, Polanica-Zdrój, Brodnica i Stronie Śląskie uplasowały się w pierwszej piątce pośród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Natomiast w kategorii gmin wiejskich wyróżniono: Kobylnicę, Postomino, Chełmiec, Ruda-Huta, Gołcza.

– Doceniam zaangażowanie i pomysłowość. Mam nadzieję, że bycie „eko” w zakresie wykorzystania energii stanie się niedługo regułą we wszystkich jednostkach samorządowych – podkreślił Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich.

Konkurs zorganizował Związek Powiatów Polskich.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj