Parlament Europejski zatwierdził nową dyrektywę, która przewiduje sankcje karne za przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu w Unii Europejskiej.

Dyrektywa zakłada, że wszelkie niezgodne z prawem działania szkodzące środowisku uznawane będą za przestępstwa ścigane na mocy prawa karnego we wszystkich 27 państwach członkowskich. Sankcje karne mają obowiązywać wobec działań popełnianych "rozmyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania, które mogą prowadzić do utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu ludzi lub szkodzić powietrzu, wodzie, glebie, roślinom i zwierzętom". Chodzi o nielegalne zanieczyszczenie powietrza, gleby albo wód szkodliwymi substancjami na dużą skalę, nielegalny przewóz odpadów czy też handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt.

Dyrektywa zawiera cały katalog zakazanych działań, ale krajom członkowskim pozostawia określenie wysokości sankcji karnych. Wymaga jedynie, były one "skuteczne, proporcjonalne i odstraszające". Ogłaszając projekt legislacyjny w lutym zeszłego roku, KE proponowała co najmniej 5-10 lat więzienia i od 300 tys. do półtora miliona euro grzywny za najpoważniejsze przestępstwa.

Dyrektywa przewiduje, że kraje członkowskie mają dwa lata na wprowadzenie koniecznych zmian w swoich kodeksach prawnych.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj