O tym, że segregacja odpadów jest potrzebna, dziś nie trzeba już nikogo przekonywać. W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wrzucamy poszczególne frakcje odpadów do odpowiednich pojemników w domu, w pracy czy w szkole. Problem zaczyna się jednak, gdy jesteśmy na spacerze, w parku czy na boisku – czujemy wewnętrzny sprzeciw przed wrzuceniem butelki po wodzie do kosza na odpady zmieszane, a oddzielnego pojemnika na tworzywa sztuczne nie widać…

Od czego jednak są ludzie kreatywni, o silnym poczuciu obowiązku i troski o nasze środowisko naturalne? Grupa takich osób postanowiła poszukać rozwiązania tego problemu – i tak powstał projekt „Segreguj po drodze”.

Celem tego innowacyjnego projektu jest wsparcie samorządów w budowaniu systemu pojemników do segregacji odpadów w przestrzeni publicznej. Jego inicjatorzy postanowili odejść od biernego oczekiwania, co zrobią włodarze miast i gmin w tej sprawie, do czynnego wsparcia samorządów w umożliwianiu mieszkańcom segregowania odpadów „po drodze” – do domu, do sklepu, do pracy itp. W ramach projektu pojemniki do selektywnej zbiórki pięciu frakcji odpadów (papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, odpadów bio i zmieszanych) pojawiają się w parkach, ciągach pieszych, obiektach sportowych, placach zabaw itp. Patronem i operatorem tej inicjatywy jest firma Kazar Polska Sp. z o.o.

Jak to działa? Zasada jest bardzo prosta. Na stronie projektu dostępne są propozycje zestawów produktów, np. 5 pojemników, z czego 4 kupuje samorząd, a jeden jest finansowany przez partnera. W zamian za ufundowanie pojemnika, informacja o takim wsparciu i dane firmy zamieszczane są na wszystkich pięciu pojemnikach i pozostają tam przez 12 miesięcy. Dodatkowo zaś na stronie internetowej projektu pojawia się informacja o partnerze (jego logo, krótki opis działalności i link do strony www).

– Od trzech lat w podobny sposób współpracujemy z Organizacją Odzysku CCR Polska Sp. z o.o., oferującą pełne wsparcie dla przedsiębiorców w ochronie środowiska. W ramach prowadzonych publicznych kampanii edukacyjnych firma ta promuje prawidłowe postępowanie z odpadami i edukuje mieszkańców m.in. poprzez Miejskie Punkty Elektroodpadów – mówi Andrzej Zaremba z Kazar Polska.

– Potwierdzeniem skuteczności naszych działań jest rozwój zasięgu tego projektu o kolejne miasta i gminy – nasze pojemniki  z plakatami CCR Polska Sp. z o.o.  stoją już w Opolu, Chorzowie, Legnicy, gminie Mielno i Piasecznie – dodaje Andrzej Zaremba.

– Wierzymy w tę inicjatywę. Jesteśmy przekonani, że zwróci ona uwagę na problem, jakim jest dostępność pojemników do segregacji odpadów w otaczającej nas przestrzeni, a nasze działania i propozycje będą wsparciem w jego rozwiązywaniu. Dlatego z przyjemnością zapraszamy firmy i organizacje do udziału w projekcie jako partner wspierający (fundator). Na stronie segregujpodrodze.pl znajdują się formularze kontaktowe oraz szczegółowa oferta i warunki współpracy – przekonuje A. Zaremba.

Segregujpodrodze.pl to dodatkowe możliwości na rozszerzenie działań edukacyjnych i innowacyjne wsparcie ekoprzestrzeni publicznej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj