Ponad 9 mln zł unijnego dofinansowania dla projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie” – potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko podpisał 15 września, podczas konferencji prasowej w Polańczyku, Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Projekt jest przedsięwzięciem Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Jego całkowity koszt to ponad 22 mln zł, a wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ponad 9 mln zł.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia mocy przerobowych zakładu, jego zdolność do przyjmowania odpadów oraz późniejszej ich segregacji – w pierwszym roku funkcjonowania inwestycji przewiduje się wydajność na poziomie 20 000 ton/rok, a w kolejnych latach wielkość ta będzie systematycznie zwiększana, aż do osiągnięcia 50 000 ton/rok w ostatnim roku trwania projektu.

Dzięki inwestycji możliwe będzie m.in. przyjęcie zwiększonej ilości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących ze wstępnej segregacji. Realizacja projektu pozwoli także na wydzielenie w procesie technologicznym sortowania odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania. Ma także stworzyć  właściwe warunki gromadzenia pozyskanych odpadów przeznaczonych do recyklingu przed ich przekazaniem odbiorcom oraz zapewnić odpowiednie warunki składowania surowców.

źródło: mos.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj