Wygodny dostęp dla mieszkańców do portali publicznych i e-usług świadczonych przez administrację zapewni tzw. ustawa węzłowa, którą Sejm przyjął w piątek, 15 czerwca.

Dzięki przyjęciu nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw powstanie węzeł krajowy. Jego uruchomienie poszerzy zakres możliwości załatwiania spraw bez wizyty w urzędzie. Tego typu  rozwiązanie techniczne, umożliwi potwierdzanie tożsamości obywateli korzystających z publicznych usług online.

Jeden login

Zamiast wielu loginów i haseł, mieszkańcy będą mieć tylko jeden. System po podaniu unikalnych danych logowania ma mieć pewność, że jest to ta konkretna osoba. Sposób działania węzła ma przypominać legitymowanie się dowodem osobistym w świecie rzeczywistym.

Jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, efektem zmian ma być zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, przyśpieszenie realizacji niektórych czynności, zaoszczędzenie czasu oraz oszczędności finansowe dla obywatela.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej docelowo będzie dostępny i promowany pod nazwą login.gov.pl. Dostęp do publicznych usług przez węzeł krajowy pozwoli używać uniwersalnego loginu i bezpiecznego hasła. Węzeł Krajowy będzie także punktem styku z Węzłem Transgranicznym, który pozwoli Obywatelom Unii Europejskiej transgraniczne potwierdzanie swojej tożsamości w usługach online.

Ponadto przyjęta ustawa umożliwia funkcjonowanie „mDokumentów”, czyli rządowej aplikacji do przechowywania dokumentów na smartfonach. Dzięki niej Obywatele będą mogli potwierdzać swoje uprawnienia. Aplikacja będzie bezpłatna i dobrowolna. Przykładem „mDokumentu” może być elektroniczna legitymacja szkolna lub karta miejska – m-dokument wystarczy okazać na ekranie urządzenia mobilnego np. konduktorowi, urzędnikowi.

Węzeł krajowy w punktach

  1. Koniec z zapamiętywaniem wielu metod logowania do różnych systemów.
    Obywatel będzie mógł użyć wybranego przez siebie środka identyfikacji elektronicznej (np. mechanizmu identyfikacji wykorzystywanego w systemie bankowym, z którego na co dzień korzysta) w celu potwierdzenia swojej tożsamości w publicznej usłudze online.
  2. Dostawca publicznej usługi online nie będzie musiał martwić się o to, jak rozpoznać, że Kowalski to Kowalski. Wystarczy, że podłączy swój system do węzła, który pozwoli na uwierzytelnienie użytkownika na wymaganym poziomie bezpieczeństwa.
  1. Obustronne bezpieczeństwo. Do węzła podłączane są tylko systemy identyfikacji spełniające określone wymagania, dzięki czemu zarówno Obywatel, jak i Dostawca usług mają zagwarantowany wysoki poziom bezpieczeństwa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj